Svemo Valberedning informerar angående sektioner inför 2024-2025

Den 31december 2023 går ett antal ledamöters mandattid ut.

 

Motocross sektionen: Mandattid tom:   Svar:
Tommy Allansson Sammankallande 2024-12-31
Malin Nylund
Ledamot
2023-12-31 Inför ny mandatperiod

 

Endurosektionen:  Mandattid tom:  Svar
Göran Bengtsson Sammankallande 2023-12-31  Inför ny mandatperiod
Patricia Eneroth
Ledamot
2024-12-31
Johan Andersson
Ledamot
2024-12-31

 

Trial sektionen:   Mandattid tom: Svar
Madeleine Englund Sammankallande 2023-12-31  Inför ny mandatperiod
Börje Andermård
Ledamot
2024-12-31
Urban Claesson
Ledamot
2023-12-31 Inför ny mandatperiod
Frank Sundberg
Ledamot
2023-12-31 Inför ny mandatperiod
Lars-Ivar Westgaard
Ledamot
2024-12-31

 

Valberedningen har i uppgift att inhämta förslag på personer lämpliga att ingå i ovan

presenterade sektioner. Alla är välkomna med förslag och synpunkter.

 

Namnförslag önskas. Svar senast 2023-11-01.

Förslag ställes till Valberedningen,
Roger Klemensson
Lindbrinken 3
572 51 Oskarshamn

E-mail roger.clemensson@telia.com

Eventuella upplysningar per telefon 070 347 12 23  Roger Klemensson

 

Valberedningen.

Roger Klemensson                 Sammankallande

Ann-Christine Forswall          Ledamot

Annica Ekengren                    Ledamot

Per Lennerman                       Ledarmot

Tony Jacobsson                      Ledamot