Svemo Valberedning informerar inför 2024-2025

Mandattid enligt styrelsens beslut 1 Maj - 30 April

Miljökommitté Valberedningens förfrågan:
Jenny Westerin Sammankallande  Mandattid  2024 Till förfogande 1 år
Rickard Sandberg Ledamot Mandattid  2024  Ej till förfogande
Olle Bergman,  Ledamot Mandattid  2024 Till förfogande
Bernt Johansson Ledamot Mandattid  2024 Till förfogande
Mikael Lundblad Ledamot Mandattid  2024 Till förfogande
Max Larsson, Ledamot Mandattid  2025

 

Utbildningskommitté Valberedningens förfrågan:
Håkan Olsson Sammankallande Mandattid  2025
Anton Åsemar Ledamot Mandattid  2024 Till förfogande

 

Etiska kommitteen Valberedningens förfrågan:
Håkan Lemann Sammankallande Mandattid 2024 Till förfogande
Maria Ivarsson Ledamot Mandattid 2025
Anna-Karin Eriksson Ledamot Mandattid 2024 Till förfogande

 

Snöskotersektionen Valberedningens förfrågan:
Tobias Eklund Operativ ansvarig Mandattid 2024
Anders Berggren Ledamot Mandattid 2024 Till förfogande
Thomas Stenberg Ledamot Mandattid 2024

 

Valberedningen har i uppgift att inhämta förslag på personer lämpliga att ingå i ovan

presenterade sektioner. Alla är välkomna med förslag och synpunkter.

 

Namnförslag önskas. Svar senast 2024-02-20.

Förslag ställestill valberedningen,

E-mail roger.clemensson@telia.com  eller  valberedning@svemo.se

Eventuella upplysningar per telefon se nedan.

Valberedningen.

Roger Klemensson                 Sammankallande            070-3471223

Ann-Christine Forswall          Ledamot                         070-6779011

Annica Ekengren                    Ledamot                         0702422840

Per Lennerman                       Ledarmot                        0708754101

Tony Jacobsson                      Ledamot                         070-6912514