Regeländringar gällande utländskt deltagande

Ovanstående statustävlingar är viktiga steg i utvecklingen för nya elitförare, på vägen att erövra wildcard, till Motocross-SM. Motocrossektionen anser det därför viktigt att dessa tävlingar endast ska vara öppna för förare med licens för Svemo.

Vid ett extra insatt sektionsmöte den 4 maj beslutades att med omedelbar verkan införa en regeländring, som säkerställer att inga utländska förare deltar, redan inför nästkommande deltävling som genomförs i Uddevalla nästa helg.
De digitala regelverken kommer att uppdateras snarast möjligt och ett informationsutskick kommer också att göras till de nordiska ländernas federationer.

Obs! Motocrossektionen förtydligar samtidigt att utländska deltagare fortsatt tillåts delta i Junior SM Open om de uppfyller ålderskriterier m.m. som anges i regelverket.