Tävlingar på väg

Svemo bevakar fortsatt frågan om tävlingar på väg. Vi arbetar gemensamt med RF och en rad andra idrottsförbund för en permanent lösning så att det ska finnas förutsättningar för våra föreningar att bedriva tävlingsarrangemang även på väg i framtiden. 

Nu har regeringen kommunicerat i frågan om motions- och tävlingslopp på statliga vägar. Dels genom en debattartikel i Altinget, dels genom ett pressmeddelande. Regeringen fattade ett beslut 04-04-2024 och det blir en fortsättning på takbeloppet på 150 000 kr. Regeringen avser även att i vårändringsbudgeten skjuta till resurser till Trafikverket för att hantera frågan. Lösningen gäller endast under 2024. RF har varit i kontakt med socialdepartementet som meddelat att beslutet ska gälla retroaktivt från 1 januari i år.

Med anledning av detta har RF publicerat ett pressmeddelande som finns att läsa här: Ytterligare tillfällig lösning för idrottsevenemang på väg