Tävlings- och träningsverksamhet Trial

Förtydligande av förutsättningar för tävlingar och träningar.

Det har uppmärksammats att det har genomförts träningstävlingar med prisutdelningar och officiella resultatlistor. Upplägg som dessa är inte godkända och varje tävling ska finnas ansökta i Svemo TA med giltigt och godkänt tävlingstillstånd. Begreppet träningstävling finns inte inom förbundet och ska arrangemang genomföras för att anslå officiell resultatlista och prisutdelning ska arrangemanget ansökas om i Svemo TA. Träning får inte genomföras som tävling och därmed får inga resultat anslås.

Svemo Tävlingsformer
Svemo Tävlingsformer finns alla förutsättningar för tränings- och tävlingsformer angivna.

Försäkring
För att alla försäkringar ska gälla för förare, minder och funktionärer ska tävlingen ansökas om i Svemo TA, ha giltigt tävlingstillstånd och följa gällande regler i NT och SR för Trial. Genomförs tävling utan tävlingstillstånd och/eller som strider mot regelverken gäller inte dessa försäkringar.

Anmälan
Alla anmälningar ska ske i Svemo TA, vilket också regleras i NT 4.2. För förare som vill delta i tävlingsverksamhet krävs lägst baslicens för enklare tävling och ungdom-/junior-/seniorlicens för nationell tävling. Klubblicens gäller endast för träning och klubbtävling i den klubb som licensen är utfärdad för.

Svemo TA

Bana
Ingen träning eller tävling får genomföras på område som inte har giltig banlicens. Banan ska vara godkänd enligt gällande regler och tillstånd ska finnas från berörda myndigheter för klubbens verksamhet.

Banor Trial 

Vid frågor vänligen kontakta Svemo Trialsektion på angiven mailadress.