Trial- & X-Trial-reglementet 2023

Nu är reglementet för 2023 publicerat.

De senaste ändringarna trialsektionen tagit fram hittar man längst upp på sidan i regelboken (Klicka på pilen ner för att få fram listan).

Notera att det finns en del större ändringar, bland annat maskinstorlekar i SM och även en ny regelformulering angående mindern.

Inför X-trial SM den 3:e februari är det viktigt att förare noterar ändringen i paragraf 13.2.11.2!

(Vi har lite problem med regel-hemsidan och nästan alltid behöver man backa och ladda om sidan första gången man ska in i en specifik bok.)

 

Regelboken>>>