Uppdaterad Banbesiktningsmanual Motocross

Svemo Motocrossektionen presenterar här en uppdaterad banbesiktningsmanual för Motocross. I manualen presenteras alla förändringar, som generellt börjar gälla med en viss tidsfrist, för att ge alla föreningen chans att göra de anpassningar som kan krävas för att följa specifika krav.

Läs mer och på sidan om banbesiktning i motocross

Läs mer i banbesiktningsmanualen