Utbildning - arrangör och teknisk (rundbana och offshore)

Nytt Datum

Heads up/Save the date

Den 18-19 mars hålls en efterlängtad utbildning i Norge för arrangörer och teknisk personal. Utbildningen, som arrangeras av Norge tillsammans med Sverige, kommer att äga rum på Brunswick Marine i Sandvika, Oslo.

Denna utbildning är en fortsättning på den uppskattade utbildning som hölls i Karlstad förra året, och kommer nu att innefatta både den tekniska delen och delen som handlar om arrangemang. Utbildningen riktar sig till både nuvarande och blivande tävlingsledare, biträdande tävlingsledare och säkerhetschefer, samt tekniska chefer och teknisk personal vid efterbesiktning.

Har ni frågor kontakta Pernilla Ingvarsson pillan29@gmail.com

Inbjudan kommer att skickas ut inom kort.