Utbildningar Track Racing hösten 2022

Utbildningar Track Racing hösten 2022

Följande utbildningar är inplanderade i höst

2022-10-22–23 Fortbildning Domare, Linköping
2022-11-05 Nya Lagledare, Choice Hotel Norrköping (Se inbjudan)
2022-11-05 Nya Chefstekniker, Choice Hotel Norrköping (Se inbjudan)
2022-11-05 Nya Tävlingsledare, Choice Hotel Norrköping (Se inbjudan)