Val av startnummer enduro-USM 2023

Det är nu dags att förnya ditt startnummer inför 2023 för startnummerklasserna USM1, USM2, USM3, USM D1 och USM D2. Startnummer går att omboka tidigast 2022-11-14.

Inför 2023 är det följande nummerserier som gäller:

USM D1 1-99
USM 1 101-199
USM 2 201-299
USM 3 301-399
USM D2 401-499

Behåll startnummer
Mellan 14 november – 30 november har du möjlighet att omboka det startnummer du hade under 2022 även för nästa säsong. De startnummer som inte ombokas under denna period, släpps fria för vem som helst att boka från 1 december. Bekräfta startnumret i din profil i Svemo TA.

Välj nytt startnummer
Fr.o.m. den 1 december kommer startnummer som inte ombokats att släppas fria och är därmed valbara för övriga förare. Har du haft ett startnummer 2022 som du inte vill ha 2023, väntar du alltså till 1 december och väljer ett annat ledigt nummer.

Notera att du inte ska boka om startnummer om du byter klass inför 2023, då väljer du startnummer i den nya klassen fr.o.m. 1 december.

OBS!
Följande nummerserier kommer vara låsta efter 2022 års resultat och är inte valbara. Om du vill behålla ditt startnummer från 2022 i stället för ditt placeringsnummer kontaktar du koordinatorn eller SM-samordnaren.

1-8 USM D1
101-110 USM 1
201-210 USM 2
301-310 USM 3
401-408 USM D2

Se slutresultat USM 2022>>>