Väskförbud på offentliga tillställningar

Polisen inför nu totalt väskförbud i samband med vissa offentliga tillställningar.

TOTALT VÄSKFÖRBUD – UNDANTAG ENDAST PGA MEDICINSKA SKÄL

Villkor: Det är inte tillåtet att ta med väskor in på den offentliga tillställningen/allmänna sammankomsten. Undantag får göras för personer som av medicinska skäl har behov av att ta med en väska in på den offentliga tillställningen/allmänna sammankomsten. Väskor som är tillåtna ska kontrolleras innan besökaren går in på tillställningen/sammankomsten.

Vad är medicinska skäl och hur ska det kontrolleras? Polisen kommer inte att ställa krav på läkarintyg eller liknande. Det får arrangören kontrollera på det sätt som man finner lämpligt. Väskan ska kontrolleras.

När?

Vid större idrottsarrangemang som genomförs på arenor, i annan stor lokal eller motsvarande.
Samtliga arrangemang avseende landslag i de olika sporterna/idrotterna kommer att omfattas.

För andra arrangemang, som inte omfattas av ovanstående, kan följande villkor bli aktuellt.

FÖRBUD ATT TA IN STÖRRE VÄSKOR

Villkor: Det är inte tillåtet att ta med väskor som är större än 40x40x20 cm (höjd x bredd x djup) in på den offentliga tillställningen/allmänna sammankomsten. Väskor som är tillåtna ska kontrolleras då besökaren går in på den offentliga tillställningen/allmänna sammankomsten.

När?

Arrangemang där det bedöms finnas ett behov, men det är för långtgående att ha ett totalt väskförbud.
Exempel på parametrar som spelar in: lokal/plats, antal deltagare, karaktär av särskilt slag.

Det kommer också att finnas arrangemang där det inte är aktuellt med något väskförbud eller begränsning av storleken på väskan. Vilka arrangemang som detta är måste dock bedömas i varje enskilt fall.

person håller i ryggsäck