Viktig info om kommande utbildningar!

Hej! Tyvärr har vi dåliga nyheter, gällande miljöutbildning och nya tävlingsledare - grenneutral. Det är väldigt få anmälda så vi tvingas då att ställa in de utbildningarna. Vi kommer göra nya försök längre fram att genomföra utbildningarna. MEN!! Prata med andra i er klubb eller i grannklubbar att utbildning gynnar klubben, ju mer utbildade människor vi har i våra klubbar, ju lättare blir det ideella arbetet vilket resulterar i mer tid till det vi vill göra, utöva våra sporter! Har in någon som är intresserad så skicka till oss så sätter vi ihop en intresselista. Kolla även över om ni måste ha ex en miljöutbildad person på er klubb då det krävs på vissa tävlingar och grenar. VARJE klubb ska enligt stadgar ha en miljöansvarig i klubben som bör gå miljöutbildningen för att kunna ex svara kommunen på frågor vid besiktning av banor, hålla en god standard kring miljöstationer mm. OBS! Gällande fortbildning tävlingsledare samt barnledare Guldhjälm MX har vi precis fått in deltagare så vi kan genomföra utbildningarna. Men det finns fler platser om fler är intresserade. Så vi håller anmälan öppen 1 vecka till! Tävlingsledare! Kolla när din licens går ut och ifall du behöver gå utbildning i år för att behålla din licens. Barnledare Guldhjälm MX - kolla över i klubbarna vilka som ska hålla i guldhjälmsutbildningarna i vår, anmäl er till Sisus grundutbildning för tränare. Utan utbildade barnledare får man inte genomföra ex crosskola i sin klubb då det måste vara en utbildad som ex stoppar barnen på banan, delar upp banan i mindre delar, skriver ut licensen och att försäkringen på alla barn ska gälla när de kör under den arrangerade träningen mm. Det går många Sisu utbildningar på våren, ta kontakt med klubbens Sisu kontakt och gå utbildningen. Är du tävlingsledare och ska vara det på en Guldhjälmstävling i MX? Då behöver du gå Sisus grundutbildning för tränare eller Svemos del barnledare Guldhjälm MX. Vi kommer även erbjuda barnledare Guldhjälm MX - 16 mars på Varbergs Mk. Inbjudan kommer inom kort. Mvh Utbildningskommitten Maria Ivarsson, Charlotte Jönsson och Martin Gustafsson