VMF Styrelseprotokoll Sty-1 2023

Hej alla,

Nedan finner ni protokoll från styrelsens sammanträde den 14 januari 2023.

Sty-1 2023

Våra protokoll laddas alltid upp längst ner på Västra distriktets startsida och där kommer du hitta protokollen från 2022.

Västra distriktet

Till Västras startsida
En förare på en motocrosscykel i en kurva.