VMF Styrelseprotokoll Sty - 4 och 5 2023 samt SDF - Årsmötesprotokoll 2023