VMF Styrelseprotokoll Sty-7 2022

Hej alla,

Nedan finner ni protokoll från styrelsens sammanträde den 19 november 2022.

Sty-7 2022

Tidigare protokoll

Sty-6 2022

Sty-5 2022

Bilaga till styrelseprotokoll 5/22

Sty-4 2022

Sty-3 2022

Sty-2 2022

SDF Årsmöte

Sty-1 2022