Antidoping

Svemo kör rent!

Som medlem i Svemo omfattas du av Idrottens Antidopingreglemente som är en modifierad svensk översättning av WADA:s regelverk Världsantidopingkoden. Det betyder att alla idrottare i Sverige följer samma dopingregler som övriga världens idrottare. Du som individ har eget ansvar för din medicinering i samband med ditt idrottande! I Svemo kör rent kan du läsa om Svemos Antidopingstrategi.

Vad är doping?

Doping är användning av förbjudna medel och metoder som kan påverka prestationsförmågan. Doping kan ske på olika sätt. Allt från medvetet fusk med tunga dopingpreparat till obetänksamt användande av läkemedel och kosttillskott. Du som utövare måste alltså vara medveten om vilka läkemedel och kosttillskott du använder och om de är dopingklassade då du bär det yttersta ansvaret vid en dopingkontroll.

Inom idrotten är det världsantidopingbyrån WADA:s dopinglista som definierar vilka metoder och substanser som är förbjudna. Dopinglistan uppdateras årligen av WADA och träder i kraft 1 januari varje år. Ett bra hjälpmedel för att se vilka mediciner som klassas som doping är Läkemedelssök. Funktionen Läkemedelssök är ett sökverktyg där du enkelt får svar om ett läkemedel är dopingklassat eller inte.

Behöver en idrottsutövare av medicinska skäl använda ett dopingklassat läkemedel kan en medicinsk dispens komma att beviljas.

Läs mer om kostillskott här.

Dopingkontroll

Om du är en idrottsutövare som är medlem i en Svemoansluten förening är du skyldig att ställa upp på dopingkontroll. Kontrollerna kan äga rum när som helst och var som helst. Även utomlands och utanför idrotten om du är elitidrottare. De kan genomföras av legitimerade dopingkontrollfunktionär från Antidoping Sverige eller från nationell antidopingorganisation i andra länder. De kan också utföras av ditt internationella idrottsförbund (ISF) eller på uppdrag av World Anti-Doping Agency, WADA. En kontroll innebär att du måste avge ett urinprov och/eller blodprov. Kontrollerna utförs alltid av legitimerade funktionärer.

Antidoping Sverige är sedan 2021 Sveriges nationella antidopingorganisation som leder, samordnar och utvecklar det nationella antidopingarbetet inom idrotten. Deras uppgift är att försvara alla idrottsutövares självklara rätt att delta i en idrott fri från doping. Läs mer om doping och deras arbete här.

Medicinsk dispens

Ansökan till Antidoping Sverige:

Ingår du som förare i någon av nedanstående grupper och äter dopingklassad medicin, ska du ansöka om dispens via Antidoping Sverige.

  • Idrottsutövare uttagen till/representerat svenskt seniorlandslag och Idrottsutövare fyllda 18 år uttagen till/representerat svenskt ungdomslandslag.
  • Idrottsutövare i högsta serien i speedway.
  • Förare som deltar i t ex EM, FIM Europe (FIM handlägger inte ärenden för förare som deltar i EM) ansöker till Antidoping Sverige.

Ansökan till FIM:

Om föraren inte redan har en dispens/TUE från sin nationella antidopningsorganisation (Antidoping Sverige) för det aktuella ämnet eller metoden ska de ansöka direkt till FIM.
Har föraren har en beviljad dispens (från Antidoping Sverige) ska den vidarebefordras till FIM som en ansökan, om föraren ska delta i internationella mästerskapstävlingar för FIM.
Mästerskap internationellt ska sökas direkt hos FIM, när det gäller VM, GP och FIM Prize Event. Kontakta Annika Pettersson.

Om du har fått medicinsk dispens (TUE) beviljad av Svenska NADO (Antidoping Sverige) gäller denna dispens även vid tävlingar som sanktioneras av FIM Europe!

Ansökan till UIM:

Definition av idrottare på internationell nivå (Förare/navigatörer) som ska ansöka om TUE
(a) Förare/navigatörer som deltar i vilken tävling som helst som är registrerad på UIM:s Internationella Sportkalender, vilken publiceras på följande länk: https://www.uim.sport/CalendarList.aspx
(b) Förare som ingår i UIM:s Registrerade Testpool, UIM:s Testpool eller någon annan pool som etablerats av UIM.

Vanliga frågor om doping och medicinsk dispens

Ja, fyller du snart 18 år eller är över 18 år vid uttagning till juniorlandslaget ska du ansöka i förväg.
Tävling & träning

En person som är under 18 år och uttagen till/deltar i seniorlandslaget ska ansöka om medicinsk dispens i förväg.
Tävling & träning

Du kan komma att bli testad men du behöver inte ansöka om medicinsk dispens i förväg, utan det kan du söka i efterhand.
Tävling & träning

Nej, alla förare som deltar i högsta serien i Speedway ska ansöka om medicinsk dispens i förväg oavsett ålder.
Tävling & träning

Utbilda dig!

Vaccinera klubben mot doping

Alla medlemmar i en idrottsförening är skyldiga att känna till och följa dopingreglerna. Därför bör du se till att din förening informerar dig och övriga idrottsutövare om vad som gäller. Med hjälp av ”Vaccinera klubben mot doping” kan föreningen se till att ledare och idrottsutövare får grundläggande kunskaper om dopingreglerna. På så sätt undviks dopingfall eller andra brott mot dopingreglerna orsakade av okunskap.

Ren vinnare

E-utbildningen Ren vinnare tar upp det mest grundläggande inom antidoping. Den tar 30 min att genomföra och riktar sig särskilt till idrottsutövare, men också till tränare och annan stödpersonal. Var och en inom idrotten har ett eget ansvar att både känna till och följa gällande dopingregler. Genom att göra Ren vinnare tar man sitt ansvar och lär sig vad som gäller. Rekommenderad ålder för att göra utbildningen är från 15 år.