Antimatchfixning

Matchfixning innebär att på ett otillåtet sätt manipulera resultatet i en idrottstävling för att gynna sig själv eller andra. Matchfixningen är ofta kopplad till vadhållning men kan också ske av andra anledningar, som på grund av sportsliga incitament. Matchfixning är kriminaliserat i lagstiftningen genom spelfuskbrottet i Spellagen. Matchfixning kan också vara kopplat till annan form av brottslighet, vanligtvis givande och/eller tagande av muta, det vill säga ett mutbrott. Uppgjorda idrottstävlingar är ett mycket allvarligt hot mot tävlingsidrotten och går tvärt emot allt som idrottsrörelsen står för såsom integritet, rent spel och respekt för andra.

Information och regler angående matchfixning hittas på följande platser:

Matchfixningsregelmentet>>
Riksidrottsförbundets tipsfunktion mot matchfixning>>
Minmatch.se >>
Svenska Motorsportförbundets antimatchfixningsprogram>>

Motverka matchfixning genom att utbilda dig

I Svemos digitala utbildningsplattform (IUP) finns utbildningen Fair Race som upplyser dig om ämnet. Den är gratis att gå och inga förkunsklaper krävs. Utbildningen bygger på Riksidrottsförbundets utbildning ”Min match”.

Du når utbildningsplattformen via din profil i Svemo TA.