E-Bike

Sidhuvud

Utveckling av vår E-Bike verksamhet inom Svemo

Antalet tvåhjuliga elfordon i samhället växer kraftigt och kommer att göra så under överskådlig tid. Med detta följer ett ökat intresse för att tävla med dessa fordon.

Kort beskrivet betyder det att befintliga fossildrivna fordon ”konverteras” till eldrift så att till exempel en enduromotorcykel får förbränningsmotorn ersatt av en elmotor. Fordonet är då i allt väsentligt fortfarande en klassisk enduromotorcykel med utseende, funktion och prestanda som speglar den med förbränningsmotor.

Den här typen av fordon ryms idag inte inom traditionella tävlingsformer, regelverk och banor. Detta medför att fältet är öppet för utveckling av nya typer av event, och tävlingar. Samtliga våra befintliga sporter har uppdraget att påbörja arbetet med att inkludera elfordon i sina respektive regelverk. I en övergångsperiod, fram till att det finns underlag för egna elklasser är uppdraget att anpassa så att elfordonen kan tävla tillsammans med de fossildrivna fordonen.

Grundförutsättningarna för Svemo att driva utvecklingen av verksamhet för elfordon är självklart de mycket viktiga miljökraven. Det finns förvisso en debatt om hur el till batteriet produceras och hur själva batteriet produceras. Den frågan är dock underordnad då det för vår verksamhet viktigaste miljömålet uppnås genom att ljudnivån/bullret som hotar våra verksamheter i stort sett försvinner med eldrift. Med ”ljudlös” verksamhet kan våra banor hållas öppna när som helst.

Svemo vill, mot ovanstående bakgrund, skapa förutsättningar för inkludering av all el-verksamhet oavsett om fordonet traditionellt kan anses tillhöra den ena eller andra kategorin. Detta inkluderar även pedaldrivna cyklar med el motor, till exempel MTB E-Bike och liknande. Svemo har idag ett samarbete med Svenska Cykelförbundet och Nordic Sport Event gällande MTB E-Bike tävlingen GGN E-Bike, detta hjälper och utvecklar båda förbunden att hitta nya vägar framåt som gynnar både utövare och arrangörer.

Svemo har även en plats i FIM E-Bike Kommission, där man på internationell nivå drar upp riktlinjer för hur verksamheten kan drivas och utvecklas. Samtidigt vill Svemo försöka använda RF,s Projektstöd IF Barn- och Ungdomsidrott till att ekonomiskt stötta föreningar som vill utveckla E-Bike verksamhet.

E-Bike klasser

Sammanställning över E-Bike klasser och förslag på banutformning för olika typer av El-cyklar och Elektriska motorcyklar

E-bike dokument

Välj ett årtal

Säkerhetsföreskrifter E-Bike

Regler för inställning av effekt på Stark Varg

Senaste nytt

7 februari 2024

Välkommen till webbinarium om elektrisk motorsport med Stark VARG & NXT Gen Cup.

Hitta allt om licenser

Här kan du läsa om alla licenser som kan användas oavsett sportgren.

Prova-på-licens

Vill du prova på någon av Svemos alla sporter? Då kan du köpa Svemos Prova-På licens!

Licensen gäller för förare från det kalenderår de fyller 13 år. Föraren ska inneha ett svenskt personnummer och vara inskriven i försäkringskassa.

Inget krav på medlemskap.

Klicka i länken nedan för att påbörja köp av Prova-På-licens. Där fyller du i dina uppgifter. När detta är klart och du har betalat licensen får du en giltig licens i webbversion och i din e-post. Licensen ska visas upp vid prova-på-aktivitet.

Licensen är giltig det datum som står på licensen samt under banans öppettider.

Det går också bra att förbeställa licensen. Tänk på att ange rätt tidpunkt då du har tänkt använda licensen på godkänd bana.

Kontrollera alltid med klubben du avser besöka för att prova-på-aktiviteten ska vara genomförbar vid önskad tid.

Priset för den digitala licensen är 150 kr/st.

I denna nya funktion behöver du inte starta ett konto eller motsvarande. Du beställer alltid som ny kund.

OBS! Prova-På licensen gäller endast i Sverige på den bana som du har anmält och du får ej tävla med den. 

Har du frågor om hur de digitala Prova-På-licenserna fungerar kontaktar du: provapalicens@svemo.se

Här kan du köpa din Prova-På-licens

Klubblicens

Klubblicens 600 kr/år:

– Gäller för träning i alla grenar och på alla Svemo-godkända banor i Sverige, utom dragracing och roadracing.

– Gäller för klubbtävling enbart i den gren och klubb som anges på licensen.

 

Klubblicensen är i allt väsentligt en träningslicens och har skapats för att kunna få med alla förare som kör på Svemo-anslutna klubbars banor i de försäkringssystem som Svemo har.

Priset har satts väldigt lågt för att kostnaden inte ska vara ett oöverstigligt hinder.

Klubblicens kan köpas från och med det kalenderår föraren fyller 12 år och uppåt.

Team/Företagarlicens

Svemo erbjuder Team/Företagarlicens till organisationer, företag eller enskilda personer.

Licensen kräver giltig förar-/passagerarlicens samt en profil i Svemo TA. Teamet erhåller även ett frikort/team till arrangemang i tillämplig gren. Innehavaren av Team/Företagarlicens äger rätt att med namn finnas med i: startlista, program och resultatlista.

Ansökan Team/Företagarlicens

Ifylld blankett skickas till licens@svemo.se

Pris:

Grundavgift inkl 1 förare 1000:-
Tilläggsavgift 2-10 förare 500:-/förare
Från 11 förare och däröver 200:-/förare

50:-/faktura i fakturaavgift tillkommer

Tillfälliga licenser

Nationell* Internationell
Nationell tävling 500 kr
Enklare tävling 350 kr
12-16 år Ungdom 200 kr
– 12 år Guldhjälm 200 kr

 

* Gäller endast i Sverige

Tävla & träna internationellt

För deltagande vid en internationell tävling utanför Sverige måste din svenska förarlicens vara betald. Om du inte har ett internationellt tillägg på din licens måste du lösa till det. I Elit- samt Classiclicensen ingår redan det tillägget (ej Classic Rundbana eller Classic Offshore).

Träning
Det internationella tillägget gäller vid träning på banor i aktuell sport som är godkända av nationsförbundet i aktuellt land. Förbundet måste även vara anslutet till Internationella förbundet FIM eller europeiska förbundet FIM Europe. (OBS: vissa länder kan kräva att man löser nationell licens i det aktuella landet för att få träna där).

Tävling
Det internationella tillägget gäller även vid tävlingar som finns inskrivna i FIM och/eller FIM Europes respektive tävlingskalendrar öppna för utländskt deltagande.
FIM – NMFP calendar >>
Se aktuell sports kalender hos FIM Europe;
Dragracing >>
Enduro >>
Motocross & Supermoto >>
Roadracing >>
Track Racing >>
Trial >>

 

NMFP-licens

FIM har ersatt sin tidigare FIM Internationell licens med en licens som kallas NMFP (National Meetings open to Foreign Participants). Licensen innehåller ett försäkringsskydd och vissa nationer eller deras arrangerande klubbar kan kräva denna vid sina tävlingar öppna för utländskt deltagande. Det är därför viktigt att respektive förare genom inbjudan eller tilläggs-regler tar reda på vad som gäller för aktuell tävling.

Priser för NMFP-licens:

Helårs: 2550:-
Ett tävlingstillfälle: 1950:-

 

Läs mer om att tävla & träna internationellt >>

E-Bike

Helårslicenser

Ålder Klass Nationell*
12-64 år MTB  500 kr
14-64 år Midsize 700 kr
16-64 år Fullsize 1300 kr

Tillfälliga licenser

Klass Nationell*
E-Bike MTB 12-64 år 150kr
E-Bike Midsize 14-64 år 350kr
E-Bike Fullsize 16-64 år 500kr

 

* Gäller endast i Sverige