Fonden för rehabilitering av skadade mc-förare

Ingvald Johansson var chefredaktör på tidningen Race. Tidningen bevakar motorcykelsport nationellt och internationellt. Vid hans bortgång instiftade hans änka Maj-Britt Wennerhag 1992 en minnesfond. Svenska Motorcykel -och Snöskoterförbundet utser en styrelse för minnesfonden och det är styrelsen som handlägger och beslutar vilka ansökningar som kan beviljas bidrag.

 

I stiftelsens stadgar står det:

Stiftelsen ska ha som ändamål att genom bidrag främja och stödja vård och rehabilitering åt personer, som blivit skadade eller invalidiserade vid utövandet av motorcykelsport.

 

Du som blivit skadad vid utövandet av motorcykelsport kan ansöka om bidrag för vård/rehabilitering genom fonden. Ansökningarna behandlas löpande under året så tveka inte att skicka in en ansökan om du blivit skadad eller invalidiserad i samband med utövandet av motorcykelsport inom Svemos verksamhet.

 

Bifoga gärna licensnummer, personnummer samt en redogörelse för hur olyckan gick till. Glöm inte bort att motivera vad rehabiliteringsbidraget ska användas till.

 

Ansökan kan mejlas till info@svemo.se eller skickas per post till:

 

Svenska Motorcykel-och Snöskoterförbundet, Svemo

Box 2314

600 02 Norrköping

Referens: Ingvald Johanssons Minnesfond.

 

 

Du som vill stödja fonden kan göra det genom en gåva till plusgirokonto 39375-1. Var noga med att uppge avsändarnamn och vem donationen gäller.