Integritetspolicy och Sekretesspolicy

Vi värnar om din integritet

Svemo värnar om din personliga integritet. Vi arbetar därför alltid för att skydda dina personuppgifter enligt gällande lag.

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är alla uppgifter som kan knytas till dig som person. Exempel på personuppgifter är ditt namn, ditt personnummer eller din e-postadress.

Sekretesspolicy

Denna sekretesspolicy anger

 • Vilken information Svenska Motorsportförbundet (Svemo) med organisationsnummer 802002-3423 samlar in från dig och varför;
 • Hur Svemo använder och skyddar all information som du ger; och
 • Hur du kan komma åt och hantera din information.

SVEMO har åtagit sig att se till att din integritet skyddas. Om vi ber dig att tillhandahålla viss information genom vilken du kan identifieras, kan du vara säker på att den endast kommer att användas i enlighet med denna sekretesspolicy.

SVEMO kan ändra denna policy från tid till annan genom att uppdatera den här sidan. Vi kommer att klargöra när några ändringar görs. Detta uttalande gäller från och med den 30 augusti 2023.

Vad vi samlar in

Vi kan samla in följande information:

 • Namn
 • Befattning
 • Kontaktinformation inklusive e-postadress
 • Demografisk information som postnummer, preferenser och intressen
 • Information som är relevant för specifika kunderbjudanden och/eller undersökningar som kommer att förklaras vid den tidpunkten.

Vad vi gör med den information vi samlar in (Kallas ibland rättslig grund)

Vi behöver denna information för att förstå dina behov och ge dig en bättre service. I synnerhet kommer vi att använda den för följande legitima intressen i vår verksamhet:

 • Övervaka, spela in och lagra onlinemöten, telefon- eller e-post kommunikation för intern utbildning, för att förbättra kvaliteten på vår support och för att uppfylla alla lagar och regler;
 • Support och felsökning;
 • Förbättra våra produkter och tjänster;
 • Anpassa vår webbplats efter dina intressen;
 • Regelbundet skicka dig e-postmeddelanden, SMS-meddelanden om nya produkter, specialerbjudanden, reklamerbjudande, eller annan information som vi tror att du kan finna intressant med hjälp av de kontaktuppgifter som du har angett;
 • För att kontakta dig för marknadsundersökningsändamål; och
 • För att kontakta dig via telefon eller e-post i samband med ovanstående.

Vi kommer också att använda din information för att hantera vårt avtalsförhållande med dig för:

 • Intern informationslagring och kontohanteringsändamål (t.ex. verifiera din identitet och uppfylla beställningar du gör); och
 • Kontakta dig via e-post, telefon eller post i syfte att administrera och/eller behandla och uppfylla beställningar

Om du kontaktar oss eller vi kontaktar dig kan vi be om viss information från dig för att bekräfta din identitet, kontrollera våra register och hantera ditt konto effektivt och korrekt.

Om vi har bett om ditt samtycke till att använda din personliga information för ett visst ändamål, kan detta samtycke återkallas av dig när som helst. Se avsnittet ”Kontrollera dina personuppgifter” nedan.

Säkerhet

Säkerheten för din information är mycket viktig för oss. Som en del av vårt åtagande att hålla dina uppgifter säkra upprätthåller våra tekniska experter fysiska, elektroniska och administrativa förfaranden för att skydda den information vi samlar in online.

Endast auktoriserade anställda och noggrant kontrollerade agenter, entreprenörer och underleverantörer, som tillhandahåller en viss databehandlingstjänst för oss, får tillgång till dina uppgifter. Dessa personer kommer endast att få tillgång till dina uppgifter för de ändamål som identifieras i denna sekretesspolicy, behandla dem för vår räkning eller för IT-säkerhet och underhåll.

Om en tredje part som behandlar dina uppgifter för vår räkning befinner sig i ett land utanför EU som inte har dataskyddslagar som motsvarar dem i EU, kommer vi alltid att vidta lämpliga ytterligare åtgärder för att säkerställa att din personliga information hålls säker av dem som behandlar dina uppgifter för vår räkning. Detta kommer i allmänhet att innebära att man ser till att en sådan tredje part går med på att underteckna ett avtal som förbinder en sådan part att följa standarder som är likvärdiga med dem som skulle gälla om den parten ska vara belägen inom EU. Vi kommer också att bedöma om det krävs ytterligare åtgärder, såsom pseudonymisering eller anonymisering.

Vi strävar efter att skydda alla våra medlemmar från bedrägerier. Som en del av detta kan vi använda din personliga information för att verifiera din identitet för att förhindra eller upptäcka bedrägerier.

Ibland kanske du vill lämna ut känslig information till oss. Vi kommer endast att använda känsliga uppgifter av den specifika anledningen till att du avslöjade dem för oss och vi kommer att vara extra noga med att hålla dem säkra. Från tid till annan kommer vi att kontrollera med dig att vi kan fortsätta att använda dessa känsliga uppgifter för det angivna syftet. Vi kommer att kontrollera detta samtycke med jämna mellanrum.

Hur länge vi behåller din information

Den tidsperiod under vilken vi behåller information varierar beroende på vad vi använder informationen till. Om det inte finns ett specifikt lagkrav för oss att behålla information, kommer vi att behålla din information så länge den är relevant och användbar för det syfte för vilket den samlades in.

När vi använder din personliga information för att skicka dig marknadsföringsinformation kommer vi att behålla det i 12 månader eftersom vi förstår att du inte kommer att göra köp från oss vid varje tillfälle, men ofta ser vi upprepade köp från medlemar under denna tidsperiod. Vi kommer att behålla din kontoinformation i 8 år i enlighet med relevanta skatte- och avtalskrav.

Du har rätt att när som helst begära att vi raderar dina personuppgifter, till exempel om du upphör att vara en aktiv medlem hos oss. Även om vi i allmänhet kommer att försöka uppfylla din begäran, kommer det att finnas omständigheter där vi har rätt att behålla sådan personlig information (t.ex. när det gäller rättsliga anspråk, startlistor, resultatlistor med flera).

Kontrollera din personliga information

Du kan välja att begränsa eller kontrollera insamlingen eller användningen av din personliga information under följande omständigheter:

 • När du blir ombedd att fylla i ett formulär på webbplatsen eller någon annanstans (se till att du inte kryssar i någon ruta som samtycker till vår användning av din personliga information om du inte vill att vi ska använda din personliga information för dessa ändamål).
 • Om du tidigare har samtyckt till att vi använder din personliga information för specifika ändamål och vill ändra dig. Om du vill att dina personuppgifter ska raderas från våra system.
 • Om du vill att vi ska överföra dina personuppgifter till en tredje part (t.ex. en annan tjänsteleverantör). I det här fallet kommer vi att förse dig med viss personlig information som innehas av oss för att du ska vidarebefordra till den tredje parten (eller, under vissa omständigheter, kan vi överföra den informationen till sådan tredje part direkt om du vill att vi ska göra det).

Du har rätt att:

 • Veta att information behandlas.
 • Få tillgång till information som är under behandling.
 • Få rättelse av information som behandlas.
 • Till radering av information som finns om dig (allmänt känd som rätten att bli bortglömd).
 • Begränsa behandlingen.
 • Underrättas om vilka uppgifter som har rättats, raderats och begränsats.
 • Begära att dina uppgifter överlämnas till någon annan.
 • Invända mot behandlingen av din information.

Det är viktigt att notera att detta inte är en absolut rätt att granska all information som finns om dig, eftersom det finns olika undantag från denna rättighet. Dessa inkluderar:

 1. a) Om personuppgifter lagras i syfte att förebygga, upptäcka eller utreda brott och därmed sammanhängande frågor.
 2. b) Om uppgifterna lämnas av en annan person i förtroende.

Om du vill ta bort ett samtycke eller begära radering eller överföring av dina personuppgifter kan du göra det när som helst genom att skicka e-post till oss på kansli@svemo.se eller ringa oss på +46 11 23 10 80.

Vi kommer inte att sälja, distribuera eller hyra ut din personliga information till tredje part om vi inte har ditt tillstånd eller är skyldiga enligt lag att göra det. När vi söker ditt tillstånd kommer vi att namnge den relevanta tredje parten vid den tidpunkt då vi söker sådant tillstånd från dig och sådant tillstånd ska begränsas till den tredje parten.

Ibland kan vi behöva vidarebefordra information till lagstadgade organ som är behöriga att få uppgifter enligt olika lagar, till exempel polisen eller skattemyndigheten.

Om du tror att någon information vi har om dig är felaktig eller ofullständig, skicka epost eller ring till oss så snart som möjligt med hjälp av uppgifterna ovan. Vi kommer omedelbart att korrigera all information som visar sig vara felaktig.

För att skydda din integritet och säkerhet kommer vi att vidta rimliga åtgärder för att verifiera din identitet innan vi beviljar åtkomst eller gör korrigeringar.

Denna policy ersätter alla tidigare versioner och är korrekt från och med den 30 augusti 2023. Vi förbehåller oss rätten att ändra policyn när som helst.

Hur vi använder cookies

Cookies är alfanumeriska identifierare som gör det möjligt för våra system att känna igen din webbläsare så att vi kan ge dig enkel användning av de olika tjänster som finns tillgängliga på webbplatsen.

Cookies tillåter webbapplikationer att svara på dig som individ. Webbapplikationen kan skräddarsy sin verksamhet efter dina behov, gillar och ogillar genom att samla in och komma ihåg information om dina preferenser.

Vi använder trafikloggcookies för att identifiera vilka sidor som används. Detta hjälper oss att analysera data om webbsidetrafik och förbättra vår webbplats för att skräddarsy den efter medlemmarnas behov. Vi använder endast denna information för statistiska analysändamål och sedan tas uppgifterna bort från systemet.

Sammantaget hjälper cookies oss att ge dig en bättre webbplats genom att göra det möjligt för oss att övervaka vilka sidor du tycker är användbara och vilka du inte gör. En cookie ger oss inte på något sätt tillgång till din dator eller någon information om dig, förutom de uppgifter du väljer att dela med oss.

Du kan välja att acceptera eller avvisa cookies. De flesta webbläsare accepterar automatiskt cookies, men du kan vanligtvis ändra din webbläsarinställning för att avvisa cookies om du föredrar det. Detta kan dock hindra dig från att dra full nytta av webbplatsen.

 

Tabellen nedan förklarar de cookies vi använder och varför.

Cookie Namn Cookie ID Cookie beskrivning Tilläggs info
Has Javascript has_js En cookie som avgör om din webbläsare har JavaScript aktiverat. Krävs av innehållshanteringssystemet som denna webbplats har byggts med. Denna cookie är absolut nödvändig för att webbplatsen ska fungera.
Google Analytics _utma _utmb _utmc _utmz Dessa cookies används för att samla in information om hur besökare använder vår webbplats. Vi använder informationen för att sammanställa rapporter och för att hjälpa oss att förbättra webbplatsen. Cookies samlar in information i anonym form, inklusive antalet besökare på webbplatsen, varifrån besökare har kommit till webbplatsen och vilka sidor de besökt. Denna cookie är nödvändig för att webbplatsen ska fungera effektivt. Läs Googles integritet och användarvillkor här:

Till Google

 

Personuppgifts underbiträden

Namn Syfte Vilken del Vilket land
Microsoft Hanterar molntjänster som vi lagrar data till. TA, mail, hemsida, digital regelbok, IUP, Forms USA/Europa.

Läs mer om Microsofts arbete med GDPR här:

Till Microsoft

Sendgrid Tjänsteleverantör för E-post. TA, IUP, Forms Läs mer om Sendgrids arbete med GDPR här:

Till Sendgrid

3rdMill Tjänsteleverantör nytt administrationssystem för medlemmar, klubbar och tävlingar Administrationssystem för medlemmar, klubbar och tävlingar. Australien.

 

 

Uppdaterad: 2023-09-06