Styrdokument & protokoll

Svemos digitala regelböcker

Alla Svemos styrdokument finns i S12 som är en samling med våra digitala regelböcker. Där hittar du vår Stadgar, SPAR (Svemo policy och allmänna regler), Nationellt tävlingsreglemente och regler för varje sportgren.

Digitala regelböcker
En Svemofunktionär håller upp en grön flagga framför skoterförare vid startlinjen.

Protokoll från styrelsemöten

Välj ett årtal

Styrelseprotokoll nr 04 2024

Styrelseprotokoll nr 03 2024

Styrelseprotokoll nr 02 2024

Styrelseprotokoll nr 01 2024

Styrelseprotokoll nr 11 2023

Styrelseprotokoll nr 10 2023

Styrelseprotokoll nr 09 2023

Styrelseprotokoll nr 08 2023

Styrelseprotokoll nr 07 2023

Styrelseprotokoll nr 06 2023

Protokoll från förbundsmöten

Välj ett årtal

Förbundsmötesprotokoll 2024

Konstituerande mötesprotokoll 2024

Konstituerande mötesprotokoll 2022

Konstituerande mötesprotokoll 2020

Förbundsmötesprotokoll 2022 signerat samt med tillägget

Tillägg i förbundsmötesprotokoll 2022 Kap 8 § 1 p 6

Förbundsmötesprotokoll 2022

Förbundsmötesprotokoll 2020 del 2 Protokollspunkt 15.1

Förbundsmötesprotokoll 2020 del 2

Förbundsmötesprotokoll 2020

Protokoll från verkställande utskott

Välj ett årtal