Svemo Hållbarhetsredovisning

Som ett av de första idrottsförbunden i världen har Svemo tagit fram en Hållbarhetsredovisning för att visa på verksamhetens samhällsnytta och vad vi kan förbättra.

Förbundets andra hållbarhetsredovisning är framtagen med stöd av Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer för en redovisning med en helhetssyn på socialt, ekonomiskt och miljömässigt innehåll.

Organiserad tränings- och tävlingsverksamhet med motorfordon ger samhällsnytta på flera plan; en socialt meningsfull och aktiv fritidssysselsättning för alla förare, funktionärer och ledare. Fysisk träning och motion i ett allt mer stillasittande samhälle, teknikutveckling och främjande av biologisk mångfald och arbetstillfällen och besöksnäring. Verksamheten ger också en teknisk utbildning till utövare och en ökad säkerhetsförståelse i att hantera ett fordon.

En bild på blommor som kommer upp ur gräs. I bakgrunden en crossbana och en förare. Fotograf: Nils Ryrholm

Hållbarhetsredovisning

Här hittar du Svemos och SMCs Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning