Vår vision

Ingen ska skada sig för livet!

En röd plog som skottar en bana för sportgrenen isbana
”Ingen ska skada sig för livet!” – detta är visionen för vårt säkerhetsarbete inom hela förbundet.
Sedan 2012 bedriver Svemo ett aktivt och medvetet arbete för att förbättra säkerheten för våra medlemmar när de tränar och tävlar. Vi arbetar gemensamt för en säkrare idrott, oavsett vilken roll vi har inom förbundet. Vårt arbete baseras på kunskap om vilka de reella riskerna för aktiva/funktionärer/publik är. På detta bygger vi ett långsiktigt arbete vars effekter och resultat vi följer upp. Insamling av information om vilka incidenter och påföljande typer av personskador som inträffar är kanske den viktigaste utgångspunkten för olika insatser i säkerhetsarbetet.
Den tekniska utvecklingen för motorfordon och för utövarnas personliga skyddsutrustning tar vi med i arbetet. Faktorer som rör säkerheten på våra banor när dessa byggs eller förändras är särskild viktiga att följa upp och ha en dialog om med banägaren. De flesta regeländringar för våra sporter har att göra med att höja säkerheten för våra medlemmar och aktiva inom sporten.
Vi jobbar dessutom för tydliga regler kring krav på sjukvård, och att dessa efterlevs, och vi stöttar våra medlemsklubbar i detta arbete. Vi sprider kunskap om vilka personskador som kan uppstå vid en olycka. Särskild viktigt att ha kunskap om är skador som är svår upptäckta och som kan ha allvarliga följder för individen, som till exempel hjärnskakning.
För att vårt säkerhetsarbete ska lyckas är det av avgörande betydelse att allt vi kan göra för att öka säkerheten omsätts i praktiken, att vi följer upp arbetets resultat och att vi genomför riskanalyser. Tydlig kommunikation och stöd till alla i processen är en nyckel i det hela, därför arbetar vi kontinuerligt med förbättringar kring det.

Fokusområden 2023

Kommunikationskarta Säkerhetsarbete

Anteckningar Säkerhetsrådet

Välj ett årtal

Möte_01_2023

Möte_06_2022

Möte_05-2022

Möte_04-2022

Möte_03-2022

Möte_02-2022

Möte_01-2022

Möte_05-2021

Möte_04-2021

Möte_03-2021

Riktlinjer säkerhetsarbete

Se riktlinjerna för vårt säkerhetsarbete i SPAR paragraf 4.

Riktlinjer säkerhetsarbete

Kontakta oss

Philip Lund

Koordinator enduro & säkerhetsrådet

Enduro

Ulla Peterson

Ledamot Svemo styrelse. Fokus: snöskoter, säkerhet/medicinska. Supervisor & förarutbildare i dragracing. Södra

Dragracing

Ola Hansson

Ledamot Svemo styrelse. Fokus: track racing, tekniska. Utbildningsansvarig i track racing. Nedre Norra

Flat Track, Isracing, Speedway

Magnus Markenfelt

Adjungerad - Säkerhet

Motocross

Anders Berggren

Ledamot i Snöskotersektionen, Banbesiktare, Supervisor

Snöskoter

Ulf Sjövald

Adjungerad Grentekniker & säkerhetsrådet roadracing, chefstekniker & träningsledare Falkenberg MK

Roadracing

Patrik Kerttu

Adjungerad säkerhet, banbesiktare & förarutbildare

Supermoto

Johan Andersson

Ledamot Endurosektionen

Enduro

Pernilla Ingvarsson

Utbildningsansvarig, Vattensporter

Aquabike, Offshore, Rundbana, Svävare

Madeleine Englund

Sammankallande

Trial

Johan Ydreborg

Adjungerad Säkerhet

Dragracing