Försäkringar för vattensporterna

Olycksfallsförsäkring

Svemo har tecknat försäkringsavtal med If när det gäller olycksfallsförsäkringen för förare/navigatör samt barn t.o.m. 12 år. Förare/navigatörer med licens omfattas av en personlig ansvarsförsäkring.

Villkor olycksfallsförsäkring>>

Du kan lägga till fler tilläggsförsäkringar till din licens via Svemo TA, för att få en mer omfattande försäkring.

Kontakta Henrik Olofsson på IF vid frågor och information om försäkringens villkor och innehåll.

Tredje part försäkring

Villkor för 3:e part försäkring hos Trygg Hansa>>

Internationell tilläggsförsäkring för tävling och träning utomlands

Vid samtliga tävlingar och träningar registrerade i UIM gäller Svemo- internationell tilläggsförsäkring. Den omfattar förarens personliga försäkringsskydd, sjukvård, hemtransport med mera, allt enligt försäkringsvillkoren som finns att läsa i IFs olycksfallsförsäkring. Regler för tävlingsverksamhet är angivna i de internationella gemensamma regelverken.

Vid försäkringsfrågor ring:

Henrik Olofsson (licensförsäkring, personförsäkring, elitförsäkring och tilläggsförsäkringar)
Telefon 0730-603 603
E-post: henrik.olofsson@soderbergpartners.se

Magnus Öunapuu (3:e part försäkringen hos Trygg Hansa)
Mobilnummer: 0708-88 58 68
Fast telefon: :+46 196118900
E-post: magnus.ounapuu@soderbergpartners.se