Försäkringar för förare

Olycksfallsförsäkring

Svemo har tecknat försäkringsavtal med If när det gäller olycksfallsförsäkringen för förare/passagerare/minder samt barn t.o.m. 12 år.

Villkor olycksfallsförsäkring>>

Du kan lägga till fler tilläggsförsäkringar till din licens via Svemo TA, för att få en mer omfattande försäkring.

Kontakta Henrik Olofsson på Söderberg & Partner vid frågor och information om försäkringens villkor och innehåll.

Internationell tilläggsförsäkring vid tävling utanför Sverige

Följande gäller för alla förare med Svemo licens med internationellt tillägg som deltar i en aktivitet utanför Sveriges gränser.

Vid samtliga tävlingar registrerade i FIM och FIM Europe-kalendrarna gäller Svemo-licensförsäkringen. Den omfattar förarens personliga försäkringsskydd, sjukvård, hemtransport med mera, allt enligt försäkringsvillkoren. Regler för tävlingsverksamhet är angivna i de internationella gemensamma regelverken.

Undantag/tillägg:

Vid tävling utanför Norden, inskrivna i FIM tävlingskalender med ett IMN nummer ska FIM International Licence lösas.

Vid samtliga tävlingar inskrivna i FIM tävlingskalender med ett IMN nummer gäller FIM International Licence separata försäkring.

 

Internationell tilläggsförsäkring vid träning utanför Sverige

Vid träningar eller bandagar eller liknande som en ”researrangör/företag/klubb” bjuder in till gäller Svemos internationella försäkring om banan är godkänd av respektive lands förbund eller om den lokala arrangören är medlem i det nationella förbundet och följer de regler som anges.

I de fall banan inte är godkänd av respektive förbund måste arrangören av resan försäkra sig om att det finns en ansvarsförsäkring (tredjepartsförsäkring, om föraren t.ex. kör på någon, publik, funktionär) för deltagarna, att denna är anpassad till de regelverk som gäller i respektive land och på respektive bana. Samt att verksamheten bedrivs enligt de säkerhetsföreskrifter som finns för varje bana, flaggvakter, sjukvårdsplan, träningsregler etc. Uppfylls dessa krav gäller Svemo-licensförsäkring för förarens sjukvård och hemtransport.

Då arrangörer av resor inte är inblandade måste föraren själv säkerställa sin ansvarsförsäkring, om gällande banlicens finns och att den egna verksamheten bedrivs enligt gällande säkerhetsföreskrifter för att licensförsäkringen skall gälla för sjukvård och hemtransport.

Det finns idag ingen möjlighet för Svemo att hålla ett register över vilka banor i världen som har ansvarsförsäkringar och nationella banlicenser. Vi kan inte heller ge en samlad information om alla de regelverk som olika länders förbund har gällande säkerhet och förar-, och ansvarsförsäkringar. De regelverk vi har som styr den internationella verksamheten omfattar bara tävlingsverksamhet.

Försäkringar för barn till och med 12 år och guldhjälmsutbildning

1. Barn tom 12 år har halv försäkring.

2. Barn tom 12 år som är inskrivna i Guldhjälmsutbildning har full försäkring.

3. Som inskrivning i Guldhjälmsutbildning räknas den inskrivning som klubben själv gör i sina egna dokument. (Hur detta sker får klubben själv avgöra, det viktigaste är att man kan hitta uppgifterna om något händer.) Den ska då omfatta barnets namn, personnummer, vårdnadshavarens kontaktuppgifter och inskrivningsdatum. Barnet ska vara medlem i klubben.

4. Den fulla försäkringen gäller då under utbildningstiden vid de ledarledda barnaktiviteter (ex. Crosskola) som klubben (där barnet är inskrivet) har på klubbens egen bana.

5. När Guldhjälmsutbildningen är klar så bör alla föräldrar uppmanas att snarast ta ut en Guldhjälmslicens till barnen så att dessa kan träna på andra banor med full försäkring (och ev. tävla för den som vill det).

6. Om klubben inte har Guldhjälmsutbildning så be dom starta en sådan, i annat fall får barnen hänvisas till närmaste klubb som har sådan utbildning.

Vid försäkringsfrågor ring:

Henrik Olofsson (licensförsäkring, personförsäkring, elitförsäkring och tilläggsförsäkringar)
Telefon 0730-603 603
E-post: henrik.olofsson@soderbergpartners.se