Hur byter jag klubb?

Klubbyte utförs i förarnas profiler i Svemo TA

Du kan utföra klubbytet när du ser ett aktivt medlemskap i den nya klubben.

– Logga in i din profil i Svemo TA.

– Gå in under ”Övergångar” och ansök om ny övergång.

– Klicka på den gren ni vill ansöka om övergång.

– Välj till vilken klubb ni vill byta.

– Skicka ansökan.

– Har du haft årslicens under föregående år och är 12år under kalenderåret eller äldre, ska du betala övergångsavgiften 300:- i din varukorg. När betalningen är genomförd skickas mail till gamla och nya klubben som ska bevilja din övergång. Du kommer att få mail när klubbarna bekräftat din övergång och därefter ändrar förbundet din klubbtillhörighet.

 

Bestämmelser för klubbyte

6.5.1
Förare som har träning-/tävlingslicens för en klubb och som önskar övergå till en annan klubb skall registrera detta i Svemo TA samt erlägga gällande avgift för byte av klubb.

6.5.2
Övergångsbestämmelser kan variera mellan Svemos olika grenar. Grenspecifika bestämmelser och regler för förare som avser att delta i serieverksamhet, framgår i respektive grens SR.

6.5.2.1
Förare, vars klubbtillhörighet inte regleras av särskilt avtal mellan förare och klubb, kan börja tävla för sin nya klubb, efter att övergången registrerats i Svemo TA, förutsatt att föraren är registrerad som medlem i denna klubb och inte är spärrad för att lösa licens, att gällande avgift för byte av klubb inbetalts till Svemo samt att övergången godkänts i Svemo TA av den klubb föraren lämnar. Om den klubb föraren lämnar inte godkänner övergången, träder denna i kraft 6 månader senare.

6.5.2.2
Förare som inte innehaft årslicens under föregående kalenderår, får efter årsskiftet börja tävla för ny klubb, genom att ändra klubbtillhörigheten till annan klubb i Svemo TA, förutsatt att föraren är registrerad som medlem i denna klubb och av klubben inte spärrad för att lösa licens.

6.5.2.3
Den som enbart innehaft tillfällig licens under föregående kalenderår kan efter årsskifte börja tävla för annan klubb, genom att ändra klubbtillhörigheten till den nya klubben i Svemo TA, förutsatt att föraren är registrerad som medlem i denna klubb och av klubben inte spärrad för att lösa licens. För klubbyte under kalenderåret, om tillfällig redan är löst, måste föraren registrera klubbyte i Svemo TA samt erlägga gällande avgift.

6.5.2.4
Förare som önskar lämna klubb som upphört, inte längre är ansluten till Svemo eller med vilken kontakt inte kan nås, får så fort Svemo konstaterat detta, börja tävla för annan klubb.

6.5.3
Vid tvistemål om byte av klubb kan part begära att grensektion, för den gren där föraren har sin licens, tar upp ärendet till behandling och beslutar i frågan. Besked från grensektionen kan överklagas till Svemo Styrelse inom 1 vecka efter beslutet erhållits och kan därefter inte vidare överklagas.

6.5.4
Möjlighet att tävla för fler klubbar

Möjlighet att tävla för fler klubbar i olika grenar finns.