Information om läkarintyg

Läkarintyg

Om du som utövare har svarat JA på någon fråga i hälsodeklarationen ska Svemos läkarintyg mejlas in till licens@svemo.se

Blankett för läkarintyg>>

Har du som utövare enbart svarat JA på fråga 2: ”Måste du använda glasögon för att köra bil?” så räcker det med att mejla in en kopia på synundersökning från optiker eller ögonläkare till licens@svemo.se.

  • Ett läkarintyg är giltigt i fem år förutsatt att ditt hälsotillstånd inte förändrats. Efter fem år behöver du ett nytt läkarintyg om du vill förnya din licens.

Osanningsenligt intygande kan anmälas för bestraffning till Svemo Disciplinnämnd.

Vem fyller i en hälsodeklaration?

  • Utövare som från kalenderåret fyller 65 år ska fylla i en hälsodeklaration i TA inför köp av tävlingslicens.
  • Förare och navigatör i cockpitbåt ska, oavsett ålder fylla i en hälsodeklaration varje år.