Om hjärnskakning

Lär dig att känna igen en hjärnskakning

Hjärnskakning är en av de vanligaste skadorna inom motorcykelsporten, att få en hjärnskakning kan medföra många risker för den drabbade. Upptäcks inte hjärnskakning i tid eller om du börjar träna och tävla för tidigt efter att du har fått diagnosen hjärnskakning, kan det innebära allvarliga komplikationer som i värsta fall påverkar dig livet ut.

Vid hjärnskakning är det därför mycket viktigt att du återgår till din idrott stegvis, och absolut inte för tidigt.

En lerig motorcykelhjälm och skyddsglasögon

Har du hjärnkoll?

Testa dina kunskaper, gå en digital grundutbildning om, hjärnskakning>>

Hjärntrappa

Rehabiliteringsschemat ”Return to Race” (också kallad ”hjärntrappan”) ska vägleda dig som förare tillbaka till att kunna tävla på högsta nivå, utan att riskera återfall eller även allvarliga komplikationer.

Hjärntrappan ”Return to Race”>>

Hur vet du om du själv eller en person i din omgivning har drabbats av hjärnskakning?

I Hjärnskakning inom motorsporten har vi sammanställt information och tips om hjärnskakning till dig som är aktiv inom motorsport, utövarnas anhöriga, våra ledare, klubbar och sjukvårdspersonal.

Gå in på länken nedan och lär dig mer om hjärnskakning inom motorsporten. Du kan bland annat läsa om

– Vad hjärnskakning egentligen handlar om och vad som händer i kroppen,

– Hur du upptäcker hjärnskakning,

– Varför det är viktigt att rapportera om någon har drabbats av hjärnskakning.

Hjärnskakning inom motorsporten>>

Är du sjukvårdsansvarig vid träning eller tävling?

Gå igenom ”Checklista hjärnskakning” för att få stöd i din bedömning om en misstänkt hjärnskakning kan föreligga.

Checklista Hjärnskakning>>

Som sjukvårdsansvarig är du delaktig i ett beslut om licensspärr vid misstänkt hjärnskakning vid tävling.

Läs ”Rutinen för licensspärr vid misstänkt hjärnskakning vid tävling”>>

Frågor eller funderingar? 

Har du frågor om hjärnskakning, mejla till Svemo Medicinska Rådet på medicinskaradet@svemo.se

Hjärnskakningsguiden >>   

Var rädd om dig – Ingen ska skada sig för livet!

En förare med intensiv blick, hjälm, skyddsglasögon och åktröja

Licensspärr vid misstänkt hjärnskakning

Tävlingsledare/supervisor/domare har rätt och stöd i reglerna att kunna fatta beslut om licensspärr på grund av att man inte kan utesluta en misstänkt hjärnskakning

Licensspärr vid misstänkt hjärnskakning