Licensspärr vid misstänkt hjärnskakning

Rutin för licensspärr vid misstänkt hjärnskakning vid tävling

Tävlingsledare/supervisor/domare har rätt och stöd i reglerna att kunna fatta beslut om licensspärr på grund av att man inte kan utesluta en misstänkt hjärnskakning. Om tävlingsledare/supervisor/domare tillsammans med sjukvårdsansvarig anser att en förare ska vila,  kan en licensspärr utfärdas, om inte föraren har insikt och fattar det beslutet själv.

Även träningsledare i roadracing tillsammans med sjukvårdsansvarig har rätt att fatta beslut om licensspärr på grund av att man inte kan utesluta en misstänkt hjärnskakning.

Beslut om licensspärr ska alltid grunda sig på ett uttalande av sjukvårdsansvarig på plats. Sjukvårdsansvarig ska därför meddela tävlingsledaren/supervisor/domare muntligt och skriftligt när en misstänkt hjärnskakning inte kan uteslutas.  Skriftligt uttalande görs på sjukvårdsleverantörens egen blankett (tills vi har vår egen Svemo-blankett).

Sjukvårdsansvarig på plats har ett stöd i ”Checklista hjärnskakning” för att kunna bedöma om en misstänkt hjärnskakning föreligger eller inte.

Rapportera misstänkt hjärnskakning (tävling)

Oavsett om en licensspärr utfärdas eller inte, ska en misstänkt hjärnskakning rapporteras via skaderapport för allvarlig olycka inom 24 timmar – länk till rapporten https://forms.svemo.se/olycka.

Rapportera misstänkt hjärnskakning (träning roadracing)

Misstänkt hjärnskakning rapporteras via skaderapport för träning inom 24 timmar.

Skaderapport träning

Licensspärr eller inte

I rapporten, kryssa i ”misstänkt hjärnskakning” och välj ett av följande alternativ:

 • Nej, licensen behöver inte spärras även om risk för misstänkt hjärnskakning föreligger.
 • 10 dagar (vuxen från och med det år som föraren fyller 19 år)
 • 21 dagar (barn/ungdomar till och med det år som föraren fyller 18 år)

Förklaring av spärrtider

 • ”Nej, licensen behöver inte spärras även om risk för misstänkt hjärnskakning föreligger” Väljs exempelvis om föraren kommer att få vård och vila, till exempel i samband med andra skador, och när det är tydligt att föraren kommer att vila. Hänvisa föraren/vårdnadshavare till hjärntrappan ”Return-to-Race” som finns på Svemos hemsida (Säkerhet, Hjärnskakning).
 • ”10 dagar (vuxen från och med det år som föraren fyller 19 år)” 10 dagar är den vanliga läketiden för en lätt hjärnskakning hos vuxna (från och med 19 år).
 • ”21 dagar (barn/ungdomar till och med det år som föraren fyller 18 år)” Även en lätt hjärnskakning tar mycket mer tid att läka hos barn eftersom deras hjärnor är mycket känsligare. Därav har vi en spärrtid för barn/ungdomar på 21 dagar. Medicinska åldern på en barns hjärna räknas upp till mellan 18 och 21 år.

Steg till licensspärr

Tävlingsledare/supervisor/domare tillsammans med sjukvårdsansvarig/sjukvårdslag meddelar föraren och dess vårdnadshavare/team på plats (alternativt telefonsamtal från tävlingsledare/supervisor/domare om föraren inte finns kvar på plats) att föraren är avstängd från att tävla/träna denna dag/helg och att licensen är spärrad enligt ett av följande val ifylld i skaderapporten (se ovan):

 • 10 dagar (vuxen från och med det år som föraren fyller 19 år)
 • 21 dagar (barn/ungdomar till och med det år som föraren fyller 18 år)

Licensspärren släpps automatisk efter spärrperioden. Vill föraren köra tidigare ska föraren skicka in ett läkarintyg, som friskförklarar föraren, till Svemos licensavdelning på licens@svemo.se. Föraren uppmanas att söka vård och få en undersökning!

 • I och med att licensspärr på grund av misstänkt hjärnskakning rapporteras via online-formuläret, går det ett mejl till föraren/förarens kontaktperson, licensavdelningen och för information till Säkerhetsrådet, Sportgruppen och Medicinska rådet.
 • Licensavdelningen spärrar licensen enligt instruktion i notifieringsmejlet, som innehåller startdatum (händelsedatum) och spärrperioden (10 dagar/21 dagar).

Efter genomförd licensspärr

Samordnare för det centrala säkerhetsarbetet och förbundsläkaren kollar om föraren har haft en hjärnskakning rapporterad tidigare, och när.

1. Om föraren inte har haft en hjärnskakning registrerad sedan tidigare så spärras föraren enligt angiven tidsperiod (10 dagar vuxna/ 21 dagar barn).

Föraren ska få följande information via mejl:

 • Automatiskt meddelande via online-formuläret om att han/hon är spärrad och hur länge, och att det är för sitt eget bästa att han/hon kryar på sig. Denna information skickas automatiskt via ”Rapportera olycka-formuläret” när licensspärr har kryssats i.

2. Om föraren tidigare har haft en hjärnskakning registrerad, kan Medicinska rådet ta beslut om att spärra föraren tills friskförklaring inkommer.  

Föraren får följande information:

 • Samma information som en förare som drabbas för första gången.
 • Är det en elitförare som har skadats, kan förbundsläkare aktivt ta kontakt med föraren, beroende på behov och situation, för att ge extra stöd.
En förare med intensiv blick, hjälm, skyddsglasögon och åktröja

Dokument/verktyg som stöttar hanteringen av licensspärr

Vid frågor, mejla Svemo Säkerhetsråd på sakerhet@svemo.se

En lerig motorcykelhjälm och skyddsglasögon
Hur mycket kan du om hjärnskakning?

Om hjärnskakning

Upptäcks inte hjärnskakning i tid eller om du börjar träna och tävla för tidigt efter att du har fått diagnosen hjärnskakning, kan det innebära allvarliga komplikationer som i värsta fall påverkar dig livet ut.

Om hjärnskakning