Mark och miljöskydd

För att förhindra spill av miljöfarliga vätskor i naturen i samband med utövande av motorsport ska miljömatta användas. Detta gäller såväl träning som tävling och det gäller på alla typer av underlag, även på hårdgjort underlag så som asfalt, betong etc.

Miljömatta ska även användas under el-aggregat.

Lokala miljöföreskrifter som skärper dessa regler kan förekomma för viss bana/tävling och skall respekteras.

Våra regler gällande mark och miljöskydd hittar du här:

Motorsport >> 

Motorsport på vatten >>

Här kan du ladda ner en ”affisch” om att alltid använda miljömatta vid både träning och tävling att sätta upp i t ex klubbstugan. ( kommer ny inom kort, kontakta jenny.westerin@svemo.se vid behov av affisch)

Beställ en miljömatta