Rapportera skada

Förare, passagerare, minder och vårdnadshavare

Vid träning och tävling i Sverige

 1. Du som skadad eller du som är vårdnadshavare ska omedelbart efter olycksfallet anmäla händelsen till tävlingsledare/supervisor/domare (vid tävling) eller träningsledare/klubbledare (vid träning).
 2. Få bekräftat av klubben eller ansvarig ledare när din skada är rapporterad till Svemo i tävlingsrapporten (vid tävling) eller som träningsskada (vid träning).
  Annars kan försäkringsbolaget If inte ta emot din skadeanmälan.
 3. Därefter ska du som skadad eller vårdnadshavare anmäla olyckan till försäkringsbolaget If skadeservice via telefon på 08-121 88 330 eller via mejl skadeservice@if.se. (Uppge namn, personnummer, telefonnummer, e-post samt datum, plats och händelseförloppet).

Vid träning och tävling utanför Sverige

(gäller endast förare med internationellt tillägg på licensen)

 • Vid olycka utomlands kontakta: If Skadeförsäkring.
  Telefon: +46 8 121 88 330, skadeservice@if.se
 • Vid olycka av allvarlig karaktär, kontakta även SOS International.
  Telefon: +45 701 050 50 eller +46 8 792 71 31, sos@if.se
 • För förare med internationell licens gäller försäkringen även hemtransportkostnader. Försäkringen gäller endast på banor och/eller tävlingar och träningar som är godkända av det FIM eller UIM anslutna förbund där träningen eller tävlingen bedrivs.

Vid tävling utomlands där det krävs FIM International Licence

 • Vid olycka på tävling utomlands (där FIM International Licence används) kontakta:
  +44(0)17 02 553 443, FIMclaims@csal.co.uk
 • Vid olycka av allvarlig karaktär (där FIM International Licence används) kontakta:
  +44(0)208 608 4227, internationalhealthcare@healix.com