Rapportera skada

Det här gör föreningsansvarig/tävlingsledare/supervisor/domare

Vid träning i Sverige

Det finns en affisch som föreningen kan skriva ut med en QR-kod till skaderapporten och sätta upp i klubbstugan. 
Ladda ner affischen>>

Vid tävling i Sverige

Supervisor/domare/dävlingsledare ska notera inträffade skador i tävlingsrapporten med namn och födelsedata på föraren samt skadetyp.

Vid allvarlig olycka vid tävling ska du dessutom fylla i ”Rapport allvarlig olycka vid tävling” (en rapport per person).

Rapportera allvarlig olycka>>

Mer information om rapporten>>

Misstänkt hjärskakning vid tävling

Rapportera även misstänkt hjärnskakning via ”Rapportera allvarlig olycka”, så får föraren automatiskt information om hjärnskakning via mejl. Som tävlingsledare/supervisor/domare har du även möjlighet att meddela beslut om licensspärr via samma formulär.

Som ledare är det viktigt att du påminner skadad eller vårdnadshavare att de själv behöver anmäla skadan till försäkringsbolaget If skadeservice via telefon på 08-121 88 330 eller via mejl till skadeservice@if.se.

Kontakta IF via deras Chatbot.
Länk till chatbot>>

Licensspärr vid misstänkt hjärnskakning

En lerig motorcykelhjälm och skyddsglasögon
En förare med intensiv blick, hjälm, skyddsglasögon och åktröja

Känn igen en hjärnskakning