Dispens 15-årsgräns vattenskoter

Dispens 15-årsgräns vattenskoter

Den 1 juni 2019 trädde ett ålderskrav på 15 år för att få framföra vattenskoter i Sverige in. Det finns dock möjlighet att ansöka om dispens enligt 3§ förordningen (1993:1053) om användning av vattenskoter. Dispenser utfärdas av Transportstyrelsen.

För att få en dispens utfärdad krävs:

  • att du har en giltig licens från Svenska Motorsportförbundet, Svemo
  • att du avser deltaga, och/eller träna, inför tävlingar med vattenskoter som anordnas i samarbete med Svemo

Både svenska och utländska förare som avser att deltaga, och/eller träna, inför tävlingar med vattenskoter kan ansöka om dispens. Beviljade dispenser är personliga och giltiga fram till årsskiftet. För att deltaga i aquabike-tävlingar i Sverige behöver du ansöka om dispens oavsett om du kör sitt- eller ståmaskin.

 

För svenska förare med licens utfärdad av Svenska Motorsportförbundet, Svemo:

Förare och vårdnadshavare fyller i översta delen ”Ansökan om dispens enligt 3 § förordningen (1993:1053) om användning av vattenskoter” i dispensansökningsblanketten, glöm inte att blanketten ska signeras. Skicka sedan blanketten till Svemos koordinator för aquabike.

Koordinatorn fyller sedan i ”Till ansökan ska följande bifogas” och tar fram det underlag som behövs.

 

För utländska förare med licens utfärdad av NA för deltagande i UIM-sanktionerade tävlingar:

Förare och vårdnadshavare fyller i översta delen ”Ansökan om dispens enligt 3 § förordningen (1993:1053) om användning av vattenskoter” i dispensansökningsblanketten, glöm inte att blanketten ska signeras. Skicka sedan blanketten och kopia på licens från sitt NA till koordinatorn på Svemo.

Koordinatorn fyller sedan i ”Till ansökan ska följande bifogas” och tar fram det underlag som behövs.

 

Här finns dispensansökningsblanketten.–>

Här kan du hitta utbildningsanordnare för förarbevis för vattenskoter. –>