Dokument och blanketter

Backe

Övriga dokument

Välj ett årtal

Regler för tävlingar inom barnidrott i de nordiska länderna

Villkor IFs olycksfallsförsäkring för förare

Tävlingsledarutbildning MN våren 23

Mötesanteckningar Backmöte 2022

Bilaga A backe/isbana

Försäkringsinformation från FIM till förare

Manualer för Svemo TA

Välj ett årtal

Laganmälan och laghantering Svemo TA

Activate and use your profile on Svemo-TA

Aktivera och använda din profil på Svemo-TA

Mötesanteckningar

Välj ett årtal

Mötesanteckningar Backmöte 2022

Protokoll

Beslut och diskussioner som gäller för Backe, finns att läsa i Motocrossektionens Protokoll.

Läs mer
Hand håller penna och skriver protokoll