Vad är dragracing?

Sidhuvud

Dragracing är en motorsport där två motorcyklar tävlar mot varandra på en rak bana som mäter 402,33 m (1/4 engelsk mile).
På en del banor som är kortare byggda, tävlar man på distansen 201 m (1/8 engelsk mile).
Tid och hastighetsmätning sker med fotoceller och datorer.

Motorcykel och snöskoter

Dragracingfordon är motorcykel eller snöskoter.
Det finns ett flertal mc-klasser liksom även snöskoterklasser inom Dragracing.
Dragracing med snöskotrar körs på antingen snö, asfalt eller på gräs.

 

Hur börjar man tävla?

Svemo kan svara på var din närmaste Svemo anslutna klubb med dragracingverksamhet ligger. Kontakta sedan klubben du har valt, ansök om medlemskap och be att få inbjudan till kommande tävling.
Din motorcykel passar säkert in i någon av klasserna och det är bara att anmäla sig.
På tävlingsdagen får du en kort teorigenomgång så du vet hur, var och när du ska köra.
Efter att du har visat att du behärskar ditt fordon kan du ansöka om licens genom att skicka in en tävlingslicensansökan till Svemo licensavdelning.
Kontakta oss

 

DRAGRACING MC

Tävlingsklasser

Följande klasser finns att tävla i:

 • Junior Dragbike
 • Street Bike
 • Super Gas Bike (snabbast tillåtna tid 9,5 sek på 402m)
 • Super Comp Bike (snabbast tillåtna tid 8,5 sek på 402m)
 • Twin Bike (snabbast tillåtna tid 11.3 sek på 402m)
 • Super Twin Top Gas
 • Pro Twin Bike (SM-klass)
 • Pro Street Bike
 • Classic Drag Bike (för motorcyklar som är 30 år eller äldre)
 • Funny Bike
 • Super Street Bike (FIM Europe-klass)
 • Pro Stock (FIM Europe-klass)
 • Top Fuel (FIM Europe-klass)
 • Super Twin Top Fuel (FIM Europe-klass)

 

DRAGRACING SNÖSKOTER

Numera är snöskotersporten en året-runt-sport, sedan dragracing på gräs och asfalt slagit igenom. I dag tävlar man med snöskoter i skotercross, långlopp, backe, dragracing på – is, snö, gräs och asfalt!

 

 

För att få börja tävla krävs:

– medlemskap i en Svemo ansluten klubb. Genom klubben får du din tävlingslicens samt information om reglementsenlig utrustning för både dig som förare och ditt fordon.

 

Ungdomsverksamhet

För ungdomar gäller:

 • För ungdomar gäller: Föraren ska vara 12-16 år samt medlem i Svemo ansluten klubb.
 • Inneha tävlingslicens, vilket fås genom  att gå en licenskurs, teori och praktik med uppkörning.
 • Förälder/vuxen/vårdnadshavare ska vara med vid all träning och tävling.
 • Utrustning för förare och fordon enligt Svemo dragracing reglementet.
 • Ungdomar tävlar i snöskotercross och dragracing.

 

ORDLISTA

I Sverige har dragracing funnits som tävlingsform i drygt 40 år.
Tävlingarna har sitt ursprung i USA, det gör att huvuddelen av de uttryck, termer och benämningar som används inom sporten är engelska.
En del har översatts till svenska medan andra har behållits i sin ursprungliga form.
Vissa ord har också försvenskats genom att det engelska ordet fått svenska ändelser och böjningar.

Här finns ord och uttryck som förekommer inom dragracing.

Ordlista (svenska förklaringar)
Amerikanska NHRA Glossary (begrepp och förklaringar på engelska)