Vad är dragracing?

En förare på en dragracingbike med rök bolmande bakom sig

Dragracing är en motorsport där två motorcyklar tävlar mot varandra på en rak bana som mäter 402,33 m (1/4 engelsk mile).
På en del banor som är kortare byggda, tävlar man på distansen 201 m (1/8 engelsk mile).
Tid och hastighetsmätning sker med fotoceller och datorer.

Motorcykel och snöskoter

Dragracingfordon är motorcykel eller snöskoter.
Det finns ett flertal mc-klasser liksom även snöskoterklasser inom Dragracing.
Dragracing med snöskotrar körs på antingen snö, asfalt eller på gräs.

ORDLISTA

I Sverige har dragracing funnits som tävlingsform i drygt 40 år.
Tävlingarna har sitt ursprung i USA, det gör att huvuddelen av de uttryck, termer och benämningar som används inom sporten är engelska.
En del har översatts till svenska medan andra har behållits i sin ursprungliga form.
Vissa ord har också försvenskats genom att det engelska ordet fått svenska ändelser och böjningar.

Här finns ord och uttryck som förekommer inom dragracing.

Ordlista (svenska förklaringar)
Amerikanska NHRA Glossary (begrepp och förklaringar på engelska)

En dragracingförare i starten

Välkommen in i gemenskapen!

Börja köra dragracing
En dragracingförare i full fart framåt. Framdäcket har lyft från marken.

Det här behöver du för att tävla i dragracing

Tävla i dragracing
Bild på en hand med en telefon som visar en Svemo licens på displayen.

Se vilka licenser det finns i dragracing och krav på förutsättningar

Licenser

Här hittar du alla Svemoanslutna föreningar

Hitta förening