Regler

Dragracing

En dragracingförare i starten
De senaste reglerna inom dragracing

Specialreglemente dragracing

Här hittar du de regler som gäller för dragracing vid tävling och träning. Håll dig uppdaterad inom sportens regler oavsett om du är arrangör, förare eller åskådare.

SR dragracing
De senaste reglerna inom svensk motorsport

Svemos digitala regelböcker

I Svemos digitala regelbok finns alla våra regler, policydokument och Svemos stadgar. Håll dig uppdaterad inom alla sporters reglemente oavsett om du är arrangör, förare eller åskådare.

Digitala regelböcker
En Svemofunktionär håller upp en grön flagga framför skoterförare vid startlinjen.

RPS ”Fappen”

Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om motorsport på bana.
FAP 512:1

Välj ett årtal

Ordlista dragracing

Viktindex Pro Twin Bike

Uppmätningsprotokoll

Besiktningsprotokoll

Viktprotokoll

Förberedande licenskurs Street Bike

Licensutbildning dragracing

Mekanikeranmälan dragracing team

Sjukvårdsreglemente Svemo/SBF

Räddningsreglemente Svemo/SBF