Info till klubbar

De klubbar som är intresserade av att delta skall ta kontakt med enduroansvarig i respektive distrikt som därefter ska göra intresseanmälan till Svemo senast 15 mars 2024. Intresseanmälan skickas sedan till enduro@svemo.se med angivet antalet lag samt namn på lagen som önskar delta. Svemo skickar därefter en e-postfaktura till ansvarig person på föranmälningsavgiften. OBS! Eventuell avanmälan sker snarast möjligt till jonas.nordberg@svemo.se med kopia till enduro@svemo.se

Tilläggsregler
Hundratals endurocyklar står uppradade i fem led på varsin miljömatta

Deltagarinformation

Regler, Six days >>

Tilläggsregler (FIM-ISDE.com)

Som deltagande förare i ISDE krävs det att du har ett internationellt tillägg på din Svemolicens. Utöver det behöver du även en licens utfärdad av FIM.

För att få ut förarlicens från FIM
Gäller både landslagsförare och klubblagsförare

1.Läkarundersökning 
Läkarundersökningen som genomförs mellan den 1 juli och 31 december är giltig för kommande år. Läkarundersökning görs innan tävlingslicensen utfärdas på blanketten nedan.
Läkarundersökningsblankett>>>

2.Antidoping-utbildning
Du som löser en mästerskapslicens ska även genomgå en e-utbildning för antidoping. Efter genomförd och godkänd utbildning får du ett intyg/diplom som du skickar vidare till koordinatorn på Svemo. Följ länken nedan.

Antidoping Sveriges e-utbildning Ren Vinnare>>>


Anmälning för klubblag

  1. Klubblag registrerar sig i anmälningssystemet för Six Days senast 2023-04-30.
    Registrera klubblaget här>>>
  2. 1-22 maj, förarna registrerar sig i systemtet och anger det klubblag som de vill delta i.
  3. 23 maj – 6 juni, klubblagen godkänner eller avslår de ansökningar som inkommit från förare att ingå i laget.
  4. 7 juni – 2 juli, förbunden registrerar landslag och 50% av startavgiften betalas till arrangören.

Läs anmälningsstegen i sin helhet här>>>

Ta kontakt med koordinatorn för utfärdande av förarlicens för Six Days’ i god tid innan tävling.

Startavgift för ISDE klubblag
Startavgift per klubblag i samband med intresseanmälan är 50 % av den totala startavgiften.
Svemo tillhanda senast 2024-06-01.

Den totala startavgiften för respektive förare är totalt 1050 Euro.
Den resterande summan fakturerar Svemo till respektive klubb efter att den sista betalningen är hos arrangören.

OBS! Vid avanmälan återbetalas 25% av den totala anmälningsavgiften från arrangören.

Samtliga dokument skall skickas i original och vara Svemos koordinator för enduro tillhanda senast XX.

Avgifter samt sista datum kan komma att ändras!

CHECKLISTA

Läkarundersökning med ifylld förardel och läkardel
Intyg/Diplom från Ren Vinnare
Startavgift inbetald och klar

 

Landslag 2023

1. Albin Norrbin
2. Max Ahlin
3. Axel Semb