Startnummer

Enduro

Startnummer till enskilda tävlingar väljs oftast i samband med att du anmäler dig till tävlingen, men i vissa fall kan du välja ett startnummer redan innan du anmäler dig. Arrangören kan också välja att själv tillsätta startnummer till respektive förare, det ska i så fall framgå i samband med anmälan. Detta gäller bland annat vid klassikertävlingarna Stångebroslaget, Ränneslättsloppet och Gotland Grand National.

Välj fast startnummer

I din profil i Svemo TA ser du under fliken ”Startnummer” vilka nummer i respektive serie som finns tillgängliga. Vissa serier har fasta startnummer som gäller hela säsongen och du kan då boka ett nummer som gäller för alla tävlingar i serien. Kolla med respektive serieadministratör vilka regler som gäller för just den serien.

OBS! För SM-/RM-serierna är vissa nummer låsta efter föregående års slutresultat. Detta kan även förekomma i andra serietävlingar.

Ombokning av startnummer

Ombokning av startnummer sker i slutet av varje säsong. I de serier där ombokar är möjlig, får du som förare möjlighet att omboka ditt startnummer för kommande säsong. De startnummer som inte ombokas under denna ombokningsperioden släpps fria för andra förare att boka. På knappen nedan hittar du en videointruktion över hur du ombokar/förnyar ditt startnummer.

Notera att ombokning inte är möjlig för alla tävlingar/serier.

Nedan kan du se de startnummerklasser som finns tillgängliga samt vilka nummer som är upptagna eller lediga:

Klassikertävling

Vid klassikertävlingarna Stångebroslaget, Ränneslättsloppet och Gotland Grand National väljs nytt startnummer för varje deltävling.

Enn lerigt och blött endurospår i skogen