Banor Isbana

Plogbil på en isbana

Förtydligande gällande godkända evenemang och banor (isar)!

Den organiserade och försäkrade verksamheten i Isbana, bedrivs framför allt genom tävlingsverksamheten.
För att försäkringsskyddet för förare och ledare ska gälla krävs att bana är besiktad av Svemo utsedd banbesiktare/Supervisor och godkänd för Isbana. Detta sker vid Svemo-godkända tävlingar och förekomma i vissa fall även vid särskilt arrangerande träningsläger.
Förare uppmanas att noga kontrollera att ett Svemo-godkännande finns på evenemanget och banan, annars sker deltagande på egen risk.

Giltiga banlicenser

Banlicensklasser

A = Godkänd för all tävlingsverksamhet.

B = Godkänd endast för nationella tävlingar inkl JSM, RM, dock ej SM.

E = Godkänd endast för träning.

Uppvisning kan ske på befintliga banor oavsett klassificering.

  

Banlicensavgift Isbana
Tillfällig: 1400 kr