Träna i isbana

Sidhuvud

Förtydligande gällande godkända evenemang och banor (isar)!

Den organiserade och försäkrade verksamheten i Isbana, bedrivs framför allt genom tävlingsverksamheten.
För att försäkringsskyddet för förare och ledare ska gälla krävs att bana är besiktad av Svemo utsedd banbesiktare/Supervisor och godkänd för Isbana. Detta sker vid Svemo-godkända tävlingar och förekomma i vissa fall även vid särskilt arrangerande träningsläger.
Förare uppmanas att noga kontrollera att ett Svemo-godkännande finns på evenemanget och banan, annars sker deltagande på egen risk.

Kontakta oss

Anders Olsson

Adjungerad - Isbana/Backe

Backe, Isbana, Motocross

Peter Isgren

Koordinator motocross/isbana/backe

Backe, Isbana, Motocross

Malte Gustafsson

Koordinator snöskoter/motocross

Motocross, Snöskoter

Bild på en hand med en telefon som visar en Svemo licens på displayen.

Se vilka licenser det finns i isbana och krav på förutsättningar

Licenser
En röd plog som skottar en bana för sportgrenen isbana

Här hittar du alla Svemoanslutna föreningar

Hitta förening
Svemo TA

I TA köper du licens, anmäler dig till tävling, bokar startnummer etc

Svemo TA