Vad är Isracing?

En bild över en isracingbana där man kan se fyra förare åka på varsin isracinghoj.

Motorcyklar i isracing är på 500cc.
Maskinen som används har två växlar – saknar broms och körs på metanol.
Däcken är belagda med max 28mm långa vassa stålnabbar för att ge maximalt fäste i isen.
Isracing får man börja köra som junior.
Läs mer om detta i Specialreglementet för Track Racing under regler.

För att tävla i isracing krävs kunskaper om regler, signaler på banan och körteknik. Alla förare genomför därför en uppkörning.
Efter godkänt teoretiskt och praktiskt prov ansöker föraren om sin licens.

De licenser som finns är junior-, senior-, bas-, och klubblicens. I licensen finns ett grundförsäkringsskydd. Mer information hittar du under licenser.

Säkerhet kommer alltid först i en av våra snabbaste motorcykelsporter
I Sverige kör vi Isracing på banor som är specialbyggda för Isracing. Som förbund arbetar Svemo aktivt med att hålla hög säkerhetsnivå på banorna.

Förarens personliga utrustning med overall, handskar, stövlar, ryggskydd och hjälm är förarens bästa skydd vid en olycka. Alla delar i den personliga utrustningen ska därför vara utformad för racing, ha hög kvalité och uppfylla gällande säkerhetskrav.

Motorcykeln besiktigas inför en tävling ur både säkerhetsperspektiv och sportsligt perspektiv.

Isracing är sporten där den etablerade och rutinerade föraren oftast ger ungdomen en fight långt upp i karriäråren.

Sporten främjar utveckling av ny teknik och säkerhet samtidigt som miljömedvetenheten är hög, i enhetlighet med förbundets miljöarbete.


Vi finns även på Facebook & Instagram som Svemo Track Racing

För mer information om bland annat tävling, träning och klassindelning maila till Svemo Track Racing på trackracing@svemo.se.

Vi ses på banorna!

Långa vassa dubbar på däcket på en isracinghoj.

Regler finns i våra digitala regelböcker

Regler
Bild på en hand med en telefon som visar en Svemo licens på displayen.

Se vilka licenser det finns i isracing och krav på förutsättningar

Licenser
En motocrossförare faller framlänges över styret och ner i leran

Försäkring för förare

Försäkringsinformation

Engagera dig som tävlingsfunktionär, tävlingsledare eller barnledare

Bli funktionär