Klasser

Minimotoklasser

Följande minimotoklasser körs som en serie med status Riksmästerskap.

 

Senior Open 

Samma år föraren fyller 13 år är det möjligt att börja tävla i denna klass. Fordonet får vara av typ mini eller midi. Motorn får inte överstiga 50cc för 2-takt respektive 110cc för 4-takt.

 

MiniGP Senior

Samma år föraren fyller 13 år är det möjligt att tävla i denna klass.

 

MiniGP Stock

Samma år föraren fyller 12 år är det möjligt att tävla i denna klass.

 

 

Supportklasser till Minimoto Riksmästerskap

Följande klasser körs som supportserie och räknas inte till Riksmästerskapet.

 

Senior Open4Fun

Samma år föraren fyller 12 år är det möjligt att tävla i denna klass.
Syftet med klassen är att kunna erbjuda förare som vill börja eller komma tillbaka till sporten en möjlighet att köra i ett lugnare tempo. Förare som kör för fort för klassen kommer att flyttas till annan senior-tävlingsklass.
Motorcyklar och tekniskt reglemente enligt tekniska regler för Senior Open.

 

MiniGP Junior

Samma år föraren fyller 8-15 år är det möjligt att tävla i denna klass.

 

 

Övriga klasser

Junior B

Samma år föraren fyller 8-14 år är det möjligt att börja tävla i denna klass. Fordonet får vara av typ mini eller midi. Motorn får inte överstiga 40cc 2t/90cc 4t.

Junior A

Samma år föraren fyller 6-14 år är det möjligt att börja tävla i denna klass. Fordonet får vara av typ mini eller midi. Motorn får inte överstiga 40cc 2t/90cc 4t.

 

Läs mer om samtliga klasser i Specialreglemente minimoto >>