Klasser

Minimotoklasser

Följande minimotoklasser körs som en serie med status Riksmästerskap.

Minimoto Senior Open

Samma år föraren fyller 13 år är det möjligt att börja tävla i denna klass. Fordonet får vara av typ mini eller midi. Motorn får inte överstiga 50cc för 2-takt respektive 110cc för 4-takt.

MiniRR Senior

Samma år föraren fyller 13 år är det möjligt att tävla i denna klass.

MiniRR Stock

Samma år föraren fyller 12 år är det möjligt att tävla i denna klass.

 

Supportklass till Minimoto Riksmästerskap

Följande klass körs som supportserie och räknas inte till Riksmästerskapet.

Minimoto Open

Samma år föraren fyller 12 år är det möjligt att tävla i denna klass.
Syftet med klassen är att kunna erbjuda förare som vill börja eller komma tillbaka till sporten en möjlighet att köra i ett lugnare tempo. Förare som kör för fort för klassen kommer att flyttas till annan senior tävlingsklass.
För förare 12-16 år får motor ej överskrida 40cc och max 18mm förgasare. Motorn får inte heller bearbetas. Från 16 år gäller samma regler som för Minimoto Senior Open.

 

 

Övriga klasser

MiniRR Junior

Samma år föraren fyller 8-15 år är det möjligt att tävla i denna klass.

Minimoto Junior B

Samma år föraren fyller 8-14 år är det möjligt att börja tävla i denna klass. Fordonet får vara av typ mini eller midi. Motorn får inte överstiga 40cc 2t/90cc 4t.

Minimoto Junior A

Samma år föraren fyller 6-14 år är det möjligt att börja tävla i denna klass. Fordonet får vara av typ mini eller midi. Motorn får inte överstiga 40cc 2t/90cc 4t.

MiniRR 4Fun

Samma år föraren fyller 13 år är det möjligt att tävla i denna klass.
Syftet med klassen är att kunna erbjuda förare som vill börja eller komma tillbaka till sporten en möjlighet att köra i ett lugnare tempo. Förare som kör för fort för klassen kommer att flyttas till MiniRR Senior tävlingsklass.
Klassen har samma tekniska reglemente som klassen MiniRR Senior.

 

Läs mer om samtliga klasser i Specialreglemente minimoto >>