Klasser

Minimotoklasser

Följande minimotoklasser körs som en serie med status Riksmästerskap.

 

Junior B

Samma år föraren fyller 10-14 år är det möjligt att börja tävla i denna klass. Fordonet får vara av typ mini eller midi. Motorn får inte överstiga 40cc 2t/90cc 4t.

 

Senior Open 50

Samma år föraren fyller 13 år är det möjligt att börja tävla i denna klass. Fordonet får vara av typ mini eller midi. Motorn får inte överstiga 50cc för 2-takt respektive 110cc för 4-takt.

 

MiniGP Senior

Samma år föraren fyller 13 år är det möjligt att tävla i denna klass (vid tidigare erfarenhet kan dispens från 12 år sökas).

 

 

 

Supportklasser till Minimoto Riksmästerskap

Följande klasser körs som supportserie och räknas inte till Riksmästerskapet.

 

 

MiniGP Stock

Samma år föraren fyller 13 år är det möjligt att tävla i denna klass (vid tidigare erfarenhet kan dispens från 12 år sökas).

 

MiniGP Junior

Samma år föraren fyller 9-15 år är det möjligt att tävla i denna klass.

 

 

 

Övriga klasser

 

Junior A

Samma år föraren fyller 7-10 år är det möjligt att börja tävla i denna klass. Fordonet får vara av typ mini eller midi. Motorn ska vara 2-takt och får inte överstiga 40cc, den ska vara obearbetad.

 

Senior Open4Fun

Samma år föraren fyller 13 år är det möjligt att tävla i denna klass.
Syftet med klassen är att kunna erbjuda förare som vill börja eller komma tillbaka till sporten en möjlighet att köra i ett lugnare tempo. Förare som kör för fort för klassen kommer att flyttas till annan senior-tävlingsklass.
Klassen ingår inte i en serie och har inte RM-status.
Motorcyklar och tekniskt reglemente enligt tekniska regler för Senior Open 50.

 

Läs mer om samtliga klasser i Specialreglemente minimoto >>