Regler Motocross

Actionsbild med en förare i motocross
Förare står vid startgriden i motocross

Regler för Motocross

Digital regelbok

Regler Motocross

Bilaga A sjukvårdsberedskap

Dokument och vägledning

Teknisk dokumentation Motocross (Se Dokument & blanketter – Motocross)

Tekniska maskindetaljer Veteran Motocross (Se Dokument & blanketter – Motocross)

Ansök om annan licensklass

Här följer en beskrivning gällande ansökningsrutin för de som önskar göra avsteg från gällande licensregler/åldersregler i motocross.

Kvinnliga förare som fyller 12-15 år under säsongen som önskar Guldhjälmslicens

Blankett för nedklassning till guldhjälmslicens motocross hittar du under (Dokument och blanketter – Motocross)

 

Samtliga övriga förare som fyller 12 alt. 13 år under aktuell säsong, som önskar Guldhjälmslicens SKA ansöka om dispens enligt nedan!

Obs! Har föraren inte tidigare haft en Guldhjälmlicens, måste ansökan innehålla ett utlåtande från klubbens barnledare.

Ansökan skriven av förarens vårdnadshavare sänds med e-post och ska innehålla följande:

 • Id.nummer för Svemo TA. (Skapa en inloggning i ta.svemo.se, då får du ditt id. nummer i systemet!)
 • Ålder (födelsedata) för den förare ansökan gäller
 • Klubbtillhörighet
 • Tydligt angivet vad och vilket period ansökan gäller
  (exempel, ”Fortsatt deltagande i Guldhjälm år x”)
 • Ange tydligt vilken regelparagraf i Special reglementet i motocross ansökan avser
 • Förarens bakgrund och erfarenhet inom motocross (när började han/hon träna respektive tävla.)
 • Beskrivning av eventuella uppnådda tävlingsresultat
 • Ambitioner och på vilken nivå ni bedriver ert idrottande
  (namne gärna cupen/serier, mästerskap etc.)

Handläggningar av ansökan:

Steg 1
Skicka ansökan till en ledare i din klubb (exempelvis barnledare/tränare, ordförande eller sekreterare)

Steg 2
När din klubb godkänt ansökan och gett ett skriftligt utlåtande, sänds ansökan och utlåtandet direkt till motocrosskommitteen i det distrikt du tillhör, se e-postadresser nedan. Distrikten uppdras därefter skriva ett utlåtande på ansökan och sända den till motocross@svemo.se för vidare handläggning och beslut av Motocrossektionen.

e-postadresser till distriktens motocrosskommitteer:
ovrenorramx@svemo.se (Övre Norra)
mellerstanorramx@svemo.se (Mellersta Norra)
nedrenorramx@svemo.se (Nedre Norra)
ostramx@svemo.se (Östra)
vastramx@svemo.se (Västra)
sodramx@svemo.se (södra)

Steg 3
När denna ansökan + distriktets utlåtande inkommit till Svemo (motocross@svemo.se), sänds den vidare till motocossektionen för beslut. (Beräknad tid från mottagande av ansökan och utlåtande till beslut är ca 3-4 veckor.)

 

Motocrossektionen har fastställt följande riktlinjer och princip gällande ansökningar om Guldhjälmlicens:

A) Förare som är 12 år under säsongen och är nybörjare, utan tävlingserfarenhet eller Guldhjälmlicensinnehav, kan beviljas Guldhjälmlicens. Dock krävs även intyg från såväl klubbledare som aktuellt distrikts motocrosskommitté som intygar lämpligheten av Guldhjälmslicens för aktuell förare.

B) Förare som fyller lägst 12 år under säsongen och har flerårig tävlingserfarenhet och är Guldhjälmslicensinnehavare, kan endast beviljas Guldhjälmslicens om läkarintyg bifogas ansökan samt att intyg från såväl klubbledare som aktuellt distrikts motocrosskommitté intygar lämpligheten av Guldhjälmslicens för aktuell förare.

Maskinklasser & nummerplåtsfärger

Klass
Maskin
Över
Max
Bakgrund
Siffra
50cc 2-takt 50cc Svart Vit
65cc 2-takt 50cc 65cc Svart Vit
85cc 2-takt
4-takt
66cc
100cc
85cc
150cc
Svart
Svart
Vit
Vit
Quad 2 & 4-takt 100cc Valfri kontrasterade färger Valfri kontrasterade färger

 

Klass
Maskin
Över
Max
Bakgrund
Siffra
65cc 2-takt 50cc 65cc Vit Svart
85cc 2-takt
4-takt
66cc
100cc
85cc
150cc
Vit
Vit
Svart
Svart
125 (U17) 2-takt 100cc 125cc Svart Vit (*)
Quad (1 cyl.) 2-takt 250cc Grön Vit
Quad (2 cyl.) 2-takt
4-takt
350cc
400cc
Grön
Grön
Vit
Vit

(*) Färgkombinationen för 125cc  (U17) gäller även när samkörning sker med MX2 J19.

(Nedanstående gäller oavsett Ungdom-, Junior-, Senior- eller Elitlicens för kvinnliga förare)

Klass
Maskin
Över
Max
Bakgrund
Siffra
125cc 2-takt 100cc 125cc Blå Vit
MX2 2-takt
4-takt
100cc
175cc
250cc
250cc
Blå Vit
MX1 2-takt
4-takt
251cc
290cc
500cc
650cc
Blå Vit
Klass
Maskin
Över
Max
Bakgrund
Siffra
125 (U17) 2-takt 100cc 125cc Svart Vit
MX2 2-takt
4-takt
100cc
175cc
250cc
250cc
Svart Vit
MX2 J19 2-takt
4-takt
100cc
175cc
250cc
250cc
Svart Vit
MX1 2-takt
4-takt
251cc
290cc
500cc
650cc
Vit Svart
 
MXS
(Sidvagn)
2-takt
4-takt
351cc
500cc
750cc
1000cc
Gul Svart
 
Quad 2 & 4-takt 250cc 750cc Gul Svart
Klass
Maskin
Över
Max
Bakgrund
Siffra
MX2 2-takt
4-takt
100cc
175cc
250cc
250cc
Gul Svart (**)
MX1 2-takt
4-takt
251cc
290cc
500cc
650cc
Gul Svart
Quad 2 & 4-takt 250cc 750cc Vit Röd

(**) Gäller även kvinnliga förare med Bas/Breddlicens.

Klass
Maskin
Över
Max
Licens/Klass
Bakgrund
Siffra
MMX 10 4-takt 50cc 160cc Internationell Vit Svart
  Senior Vit Svart
  Ungdom Grön Vit
  Tjej Röd Vit
 
MMX 12 4-takt 100cc 200cc Internationell
Senior
Ungdom
Tjej
Svart
Svart
Grön
Röd
Vit
Vit
Vit
Vit

 

Flaggsignaler i Motocross

Ett spel som vägleder sig genom de olika flaggorna betydelse.

Ta mig till spelet och börja spela!
De senaste reglerna inom svensk motorsport

Svemos digitala regelböcker

I Svemos digitala regelbok finns alla våra regler, policydokument och Svemos stadgar. Håll dig uppdaterad inom alla sporters reglemente oavsett om du är arrangör, förare eller åskådare.

Digitala regelböcker
En Svemofunktionär håller upp en grön flagga framför skoterförare vid startlinjen.