Tävla i Motocross

Startbild Motocrss

En motocrosstävling kan arrangeras för solo-, sidvagns- och/eller quadmotorcyklar. Tävlingen består vanligtvis av ett antal tävlingsheat, där det kan förekomma kvalificeringsheat följt av ett avslutande finalheat, eller flera likvärdiga heat där det sammanlagda resultatet är avgörande för förarnas placering i resultatlistan. Specifika regler för motocross hittar du i Specialreglemente Motocross.

Deltagare i motocrosstävling ska inneha förarlicens för Motocross utfärdad av Svemo. En förarlicens är giltig från och med det att föraren betalt sin licens, dvs. om nästkommande års licens är betald i december är den giltig med de klasser som finns angivna på licensen för nästkommande år. För att kunna lösa en tävlingslicens behövs godkänt förarprov. Förare i klassen guldhjälm ska ha genomgått en guldhjälmsutbildning tillsammans med en vårdnadshavare. För övriga licensklasser kan förare genomföra sitt förarprov med en tränare (nivå 1) i sin klubb.

Läs mer om att ta förarlicens.

Läs mer om Guldhjälmsutbildningen.

Förare indelas med hänsyn till tidigare tävlingsresultat/ålder i följande licensklasser (med tillhörande maskinklass):

Motocross    
Licensklass Maskinklass Ålder
Guldhjälm 50cc 65cc 85cc 7-11 år
Ungdom 65cc 85cc 125cc Quad 12-16 år
Junior 125cc MX2 MX1 Quad Sidvagn 15-21 år
Senior 125cc MX2 MX1 Quad Sidvagn 22-65 år
Bredd 125cc MX2 MX1 Quad Sidvagn 15-65 år
Bas 125cc MX2 MX1 Quad Sidvagn 15 år –
Minicross
Ungdom Open 12-16 år
Senior Open 15-64 år
Klubb Open 12år-

 

Ovanstående tävlingslicenser kan lösas för helår eller som tillfällig licens. En tillfällig licens berättigar till deltagande i en bestämd tävling. Licens löses via förarens profil i Svemo TA.

Mer information om licenser.

Former för tävling kan se olika ut beroende på vem eller vilka tävlingen är till för. Alla deltagande förare ska ha giltig Svemolicens (tillfällig/helårs) för att kunna anmäla sig till tävlingen. Utländska förare ska ha giltig internationell licens från sitt förbund för deltagande. För deltagande av andra nationer krävs tävlingsformen ”Nationell/Internationell tävling”. Läs mer om tävlingsformer nedan.

Tävlingsformer:

Guldhjälmstävlingar

Tävlingsformen är avsedd för förare mellan 8-11 år som innehar Guldhjälmslicens med maskiner från 65-85cc (2-takt) och 150cc (4-takt). Dessa tävlingar samarrangeras oftast med nationella tävlingar.

Nationell/Internationella tävlingar

Förare med någon av följande licenser, Ungdom, Junior, Senior, Elit, Classic samt Bredd tillåts delta i dessa tävlingar där upplägget och klasserna varierar från tävling till tävling. Varje arrangör avgöra vilka klasser man vill ha i sina tävlingar. Se varje tävlings tilläggsregler för detaljer.

Statustävlingarna (SM, Junior-SM, Ungdoms-SM m.fl. ) arrangeras alla som nationell/internationell tävling.

Enklare tävlingar

Tävlingsformen finns för förare som tävlar på låg nivå eller just börjat tävla. Lägst Baslicensen krävs som gäller för träning och tävling. I dessa tävlingar tillåts även övriga av förbundets motocrosslicenser.

Klubbtävling

En mindre tävling endast för förare som är registrerade klubbmedlemmar för klubben i Idrottonline

 

Förtydligande internationell licens/internationellt tillägg

För vad gäller Internationellt tillägg? När krävs VM/EM licens?

Svemo licens med internationellt tillägg + starttillståndet som finns på baksidan av licensen

Det internationella tillägget på en Svemo-licens gäller vid träningar på banor och tävlingar i aktuell gren som är godkända av nationsförbund i landet, förbundet måste också vara anslutet till Internationella förbundet FIM eller europeiska förbundet FIM Europe. (Undantag kan förekomma där det i t.ex. Frankrike och Nederländerna krävs nationell licens för det förbundet, eftersom landet bl.a. har andra försäkringskrav än vad som ingår i Svemo-licensen. För att lösa fransk nationell licens läs mer)

Det internationella tillägget på Svemo-licensen gäller även vid tävlingar som finns inskrivna i den europeiska tävlingskalendern (FIM Europe Open Calendar) i aktuell gren, som finns under länken här under:
Se även information och beslut från FIM-Europe:

NMFP licens

Denna licens har ersatt den licensen som tidigare hette FIM Internationell licens. Licensen innehåller ett särskild försäkringsskydd, för förare som deltar i tävlingar som finns i följande tävlingskalender:
internationella tävlingskalendern (FIM) Läs mer om licensen.

Svemo TA
Tävlingsadministration

Svemo TA

Svemo TA är Svemos tävlingsadministrativa system och där köper du licens, (både för förare och funktionärer), anmäler dig till tävling, bokar startnummer etc. Det är också via TA som du kommer åt Svemos utbildningsplattform.

Direktlänk till Svemo TA

Flaggor

Beställ flaggor som uppfyller gällande regler. Fakturan skickas tillsammans med flaggorna till adressen ni anger. Pris: 100 kr per sydd flagga (inkl. portokostnad) Pinne ingår ej!

Till Svemo butik
Tävlingsflaggor isbana
En kvinnlig motocrossförare håller leende upp en t-shirt som det står "Matilda Huss Svensk Mästare 2022" på.

Det här behöver du för att tävla i motocross SM/RM

Tävla i SM/RM
En grupp med motocrossförare står framför startgrindarna och gör sig redo för tävling.

Det här behöver du för att tävla i motocross VM/EM

Tävla i VM/EM
Actionsbild med en förare i motocross

Regler finns i våra digitala regelböcker

Regler
Bild på en hand med en telefon som visar en Svemo licens på displayen.

Se vilka licenser det finns i motocross och krav på förutsättningar

Licenser