VM & EM m.m

Här finns viktigt information kring deltagande i VM och EM i Motocross.

Vägledning för förare:

VM MXGP/MX2/Women och EM 125, 250, Open, 2T (pdf) – Uppdateras inom kort

EM 85cc/ EM Women 

För anmälan till EM 65cc, EM 85cc och EM Women ska nedanstående anmälningsblankett användas.
Skickas till: Håkan Olsson h.olsson@svemo.se

Anmälningsblankett EM

Grundkrav VM/EM

Grundkrav och riktlinjer för VM/EM-deltagande

Gäller följande klasser:
EM 65cc, 85cc, 125cc, 250cc, 2T, Open
VM Women och EM Women
VM MXGP och MX2
VM Supercross

 

Övrig information om VM och EM finns längst ner på sidan.

 

Informationsfilm från VM/EM Promotorn Infront och FIM.

Läkarintyg

Förare som ska delta i VM MXGP/MX2/Women, Junior-VM och Veteran World Cup måste skicka in följande läkarintyg: Läkarintyg (pdf)

Läkarintyget ska skickas till kansliet via brev eller mejl till följande:

Postadress:
Svemo/Motocross
Box 2314
600 02 Norrköping

Mejladress:
motocross@svemo.se. Döp mejlet till ”Läkarintyg”.

 

Tilläggsregler:

Publiceras löpande inför 2023

Intresseanmälan

Är du intresserad att delta i VM eller EM 2023?

Förare som är intresserade av att delta i någon av nedanstående mästerskap i Motocross ska snarast möjligt sända intresseanmälan till Motocrossektionen.

Intresseanmälan görs via ett webbformulär

 

Observera!
– Kontrollera att du uppfyller Grundkrav/riktlinjer VM/EM (följ länken och läs mer) som gäller för just det mästerskap du önskar delta i.
– För förare under 18 år ska intresseanmälan styrkas av vårdnadshavare.
– Läkarintyg krävs för deltagande i VM/World Cup.

VM/EM-klasser:
EMX 85cc (Svemo förare, lägst 13 år)
EMX 125cc (Fyllda lägst 13 år)
EMX 250cc (max 23 år)
EMX 2T (250cc 2-takt)
EMX Open (176-500cc 2takt, 176-450cc 4-takt)


VM MXGP
VM MX2 (max 23 år)
VM Woman

Startnummer

Val/tilldelning av startnummer sker enligt nedan för respektive mästerskap

 

EM: 125, 250, 2T, OPEN

VM: MXGP, MX2, Woman

Startnummer bokas hos Youthstream i deras webbsystem för anmälan.

Vid specifika frågor kring startnummer för ovanstående VM/EM-klasser kontakta: Hans-Martin Fetzer (epost)

För startnummer i VM/EM gäller följande:

– Alla förare som deltagit i VM/EM 2014, och deltar i samma mästerskapsklass 2015, kan senast 15 januari boka om sitt startnummer. (se ovan)
– Alla nummer som inte tidigare tillhört något annan förare tilldelas direkt när en ansökan görs.
– Startnummer som inte bokats om för säsongen 2015, tilldelas andra förare fr.o.m. 16 januari.

Lista över bokade startnummer EM Women, EM 85cc, EM Quad

 

EM Woman
Startnummer tilldelas/sök hos FIM Europe (genom Svemo)

Observera!
Samtliga förare som planerar delta i EM Woman söker och tilldelas nummer via FIM Europe, observera att åldersreglerna måste uppfyllas.

Ansökan sänds till koordinator motocross (epost) och ska innehålla uppgifter om: (Tävlingsklass, förnamn, efternamn och födelsedata ÅÅ-MM-DD)

EM85
Startnummer tilldelas/sök hos FIM Europe (genom Svemo)

Observera!
Förare som tidigare tilldelats startnummer i EMX85, behåller detta startnummer fram tills de är för gamla att få delta i respektive klass. (85cc 11-14 år) Den övre ålder gäller hela den säsong som åldern uppfylls.

Ansökan sänds till koordinator motocross (epost) och ska innehålla uppgifter om: (Tävlingsklass, förnamn, efternamn och födelsedata ÅÅ-MM-DD)

Listade förare i EMX65 och EMX85 
(pdf)
(Förare på denna lista som kör kvar i samma klass behöver alltså inte ansöka om startnummer. Förare som byter klass, måste ansöka om nytt startnummer!)

EMX Quad
Förare har samma startnummer varje år när man delta i EM Quad. (Deltar man inte under 2 år förlorar man numret)
Ansökan sänds till Peter Isgren koordinator motocross (epost) och ska innehålla uppgifter om: (Tävlingsklass, förnamn, efternamn och födelsedata, dag-månad-år)

Tilläggsregler:

Mästerskap: EM

Mästerskap Klasser Hemsida/Organisation Länk
EM EMX 65,85,Women, 125,250,2T,Open FIM Europe Länk till tilläggsregler EM
VM MXGP, MX2, Women, Junior-VM m.m. FIM Länk till tilläggsregler VM

kLASS