Classic Offshore

Sidhuvud

Klassen för dig som gillar Classic offshore racing. För dig som vill uppleva och dela glädjen och gemenskapen kring enklare båtracing med likasinnade, där vi vill komma ut på sjön under tävlingslika former.

Varför tävla med äldre båtar? Jo, dels är de kult, de har alla en berättelse med sig, hur de kom fram, vilka som körde dem, när man såg dem tidigare tävla och kanske också hur framgångsrika de var. Dessutom går de här båtarna ”lagom” fort. I våra tävlingar får vi inte köra över 60 knop. Det är fort, men inte farligt fort. Det är en tillräcklig, och tillåten, fart både för yngre och för äldre besättningar. Det gör det enklare att köra racing ”inom familjen”, med son, dotter, hustru, sambo eller bror/syster. Äldre båtar kostar inte heller en förmögenhet.

Äldre båtar är också enklare byggda och ihopbyggda. De är enklare att göra i ordning. Man kan göra saker och ting själv och finna glädjen i att få saker och ting att fungera. För de som gillar att mecka motorer, så använder man här motorer som fortfarande går att mecka själv med.

Innan säsongen ska båten mätas in/registreras. Du gör det själv genom att fylla in en blankett som du sedan skickar till Svemo. Blanketten finner du under ”Dokument & blanketter – Offshore”. På blanketten anger du fakta kring båt och motor. Svemo tilldelar då ekipaget ”Ålderspoäng”. Båt och motor tilldelas poäng var för sig, man får fler poäng ju äldre de är. På själva tävlingen uppger man själv den fart som man tror att man kan hålla från start till mål. Det är idealfartsracing vi kör och får placering för beroende på hur duktiga vi är att nå idealfarten i förhållande till alla andra classic offshoreförare på banan. Ålders poäng och den poäng vi får för vår placering i idealfartsracet summeras. Den totala resultatlistan presenteras och medaljörerna hyllas.

Är du debutant inom Offshore?

Debutant är den som inte har tävlat tidigare eller inte tävlat på fem år eller den som byter disciplin. Debutant är man tills man genomfört två av tävlingsledaren godkända tävlingar. Som debutant måste du ha röda tävlingssiffror på ekipaget. När du har genomfört två av tävlingsledare godkända tävlingar får du byta till svarta tävlingssiffror. I offshore startar alltid debutanter bakom övriga båtar i startgruppen.

Som debutant ska du ha ett samtal med tävlingsledaren eller en utsedd debutantansvarig innan tävling. Under detta samtal ska du få möjlighet att ställa de frågor du har.

Tävlingsledaren eller en debutantansvarig kommer att fungera som din mentor under tävlingen och kommer att stämma av med dig efter tävlingen. Om tävlingsledaren eller någon av tävlingsledaren utsedd person anser att allt gått bra får du tillgodoräkna dig denna tävling som en av dina godkända debutanttävlingar i Debutantboken.

Licenser

Deltagare i Classic Offshore ska inneha förarlicens för offshore utfärdad av Svemo. För att kunna köpa en licens behöver föraren ha ett medlemskap i en Svemoansluten förening och skapa en profil i Svemo TA. En förarlicens är giltig från och med det att föraren betalt sin licens.
Förare indelas med hänsyn till tidigare tävlingsresultat/ålder i nedanstående licensklasser.

• Guldhjälm
• Ungdom
• Junior
• Senior
• Elit
Motionslicens (tävling)
• Bas
Träningslicens (klubbtävling)
• Klubb

Åldrar för licensklasser
Ovanstående tävlingslicenser kan lösas för helår eller som tillfällig licens (endast helår för elitlicens). En tillfällig licens berättigar till deltagande i en bestämd tävling. Licens löses via förarens profil i Svemo TA.

Anmälan till tävling

När du har köpt din licens kan du börja anmäla dig till tävlingar. Det är i Svemo TA som du söker efter kommande tävlingar och anmäler dig. När du skickat en anmälan till en tävling hamnar anmälningsavgiften i din varukorg, först när anmälningsavgiften är betald är anmälan fullständig och du är garanterad en plats i tävlingen.
Varje tävling har även särskilda tilläggsregler som du hittar under varje specifik tävling. Dessa beskriver specifik information kring tävlingen som kan vara bra för dig som förare att ha läst innan tävlingen.

Instruktion för anmälan>>>

Regler

Vi följer ett internationellt reglemente (UIM) med vissa nationella tilläggsregler.

Webtracking

Webtracking är en trackingtjänst som används av både förare och tävlingsarrangörer i offshore och aquabike offshore. För förare kan Webtracking fungera som ett verktyg under träning genom tidtagning då propellrar testas eller som ett skyddsnät där någon på land kan följa träningen och ha uppsikt ifall något skulle hända. För tävlingsarrangörer är webtracking ett viktigt verktyg både för att se ifall tävlingsekipaget har kört rätt i banan men också som en del i säkerhetsarbetet där det i realtid går att identifiera olyckor som sker då ekipaget plötsligt står still. På offshoretävlingar ska alla tävlingsekipage vara försedda med Webtracking annars får de inte starta.

Tillgång till webtracking fås genom Webtracking Sweden AB och betalning görs direkt till dem.

 

Mätbrev Classic Offshore

Välj ett årtal

102_Anton Kurtén 3-33

101 Göran Hillman 3-155

100_Rasmus_Westerberg_2_2

99_Jan_Erik_Lundberg-110

98 Dan Lindahl (3-56)

97 Niklas Hultberg (1-321)

98 Dan Lindahl (3-56)

97 Niklas Hultberg (1-321)

96 Martin Löfström (4-12)

95 Björn Söderholm (1-63)