Träna i offshore

Inom Offshore racing finns ett flertal klasser, från ungdomsklass till muskelklass. Målsättningen är att alla skall kunna ha kul och att man bjuder på sig själv. Vänner för livet får man på köpet.

Det skall vara två personer i båten, förare samt navigatör. Båtarna skall både vara snabba och tåla hård sjö, för ute på de öppna fjärdarna kan det blåsa upp ordentliga vågor, och de märks i dessa båtar.

Det första steget du tar om du är intresserad av träna offshore, är att kontakta den förening vars bana du är intresserad av träna på.

 

Licens för att kunna träna

För att kunna träna behövs en förar- eller navigatörslicens för offshore utfärdad av Svemo. För att kunna köpa en licens behöver föraren ha ett medlemskap i en Svemoansluten förening och skapa en profil i Svemo TA. En förarlicens är giltig från och med det att föraren betalt sin licens.
Förare indelas med hänsyn till tidigare tävlingsresultat/ålder i nedanstående licensklasser.

• Guldhjälm
• Ungdom
• Junior
• Senior
• Klubblicens

Åldrar för licensklasser
Ovanstående tävlingslicenser kan lösas för helår eller som tillfällig licens (endast helår för elitlicens). En tillfällig licens berättigar till deltagande i en bestämd tävling. Licens löses via förarens profil i Svemo TA.

Är du inte medlem i en klubb och vill prova på att köra på en bana finns möjligheten att köpa en Prova-På-licens, som gäller för ett körtillfälle. Kontakta klubben vars bana du vill prova att köra på, för att få reda på träningstider för förare med Prova-På-licens.

 

Licens i annan gren

Har du redan en befintlig licens som gäller för träning och/eller tävling i en annan gren, kan du även träna offshore på denna. Du behöver alltså inte köpa en ny licens som gäller för specifikt offshore.