Dokument och blanketter

Roadracing

För föraren

Välj ett årtal

Villkor IFs olycksfallsförsäkring för förare

Försäkringsinformation från FIM till förare

Övriga dokument

Välj ett årtal

Mall tilläggsregler Roadracing 2023

Faktafunktionärsblankett

Arbetsinstruktion Supervisor roadracing

Plomberingsdokument

Mall jurybeslut

Mall jurymöte

Incidentrapport asfalt

Bilaga A roadracing

Manualer för Svemo TA

Välj ett årtal

Laganmälan och laghantering Svemo TA

Activate and use your profile on Svemo-TA

Aktivera och använda din profil på Svemo-TA

Protokoll

Välj ett årtal

Roadracing - Minimoto protokoll 2022-04

Roadracing - Minimoto protokoll 2022-03

Roadracing - Minimoto protokoll 2022-02

Roadracing - Minimoto protokoll 2022-01

Roadracing - Minimoto protokoll 2021-01

Roadracing - Minimoto protokoll 2021-02

Roadracing - Minimoto protokoll 2021-03

Roadracing - Minimoto protokoll 2021-04

Roadracing - Minimoto protokoll 2021-05

Roadracing - Minimoto protokoll 2021-06