Dokument och blanketter

Roadracing

För föraren

Välj ett årtal

Regler för tävlingar inom barnidrott i de nordiska länderna

Villkor IFs olycksfallsförsäkring för förare

Försäkringsinformation från FIM till förare

Övriga dokument

Välj ett årtal

Mall för tilläggsregler 2024 Roadracing

Blankett teknisk kontroll/besiktning

Instruktion för ljudmätning roadracing

Faktafunktionärsblankett

Arbetsinstruktion Supervisor roadracing

Plomberingsdokument

Mall jurybeslut

Mall jurymöte

Incidentrapport asfalt

Bilaga A roadracing

Manualer för Svemo TA

Välj ett årtal

Laganmälan och laghantering Svemo TA

Activate and use your profile on Svemo-TA

Aktivera och använda din profil på Svemo-TA

Protokoll

Välj ett årtal

Minimoto RM-arrangörsmöte 2024

Roadracing SM-arrangörsmöte 2023

Minimoto RM-arrangörsmöte 2023

Roadracing SM-arrangörsmöte 2022

Roadracing - Minimoto protokoll 2022-04

Roadracing - Minimoto protokoll 2022-03

Roadracing - Minimoto protokoll 2022-02

Roadracing - Minimoto protokoll 2022-01

Roadracing - Minimoto protokoll 2021-01

Roadracing - Minimoto protokoll 2021-02