ID-bricka för förare

Det är krav på personlig ID-bricka under träning och tävling

Under träning och tävling ska föraren alltid bära en personlig ID-bricka runt halsen. Detta för att snabbt kunna identifiera föraren i fall av en olycka, och för att kunna påbörja rätt sjukvård så fort som möjligt.

ID-brickan ska visa förarens för- och efternamn samt födelsenummer (fyra sista siffror frivillig) permanent, som t ex genom gravyr. Brickans mått ska vara minst 20 mm i diameter eller längd, max. 50 mm i längd. Mäter två sidor 50 mm vardera, får de andra två sidor maximalt mäta 25 mm vardera.
Brickan ska vara av hållbart material och den ska ha en jämn form med rundade, mjuka kanter. Spetsiga former och vassa, ojämna kanter är förbjudna.
Brickan ska fästas runt halsen med ett material som inte innebär en skaderisk för föraren vid olycka. Material och brickan ska godkännas av chefstekniker och teknisk personal vid säkerhetskontrollen av personlig utrustning vid tävling eller träning.

Läs mer i SR Roadracing/Minimoto.

 

 

Varför ID-bricka?

Det har förekommit olyckor på Roadracingbanor där det har varit svårt att identifiera de inblandade förarna, vilket i sin tur fördröjt att de drabbade fått vård.
En förebild för denna regel är det engelska förbundets (ACUs) krav på ID-bricka, vilket enligt rapporter från förare och funktionärer har fungerat som ett utmärkt stöd i olyckssituationer.

 

Var kan man beställa en ID-bricka? 

Det finns många olika leverantörer i Sverige och utomlands, sök gärna på nätet.